Enstitü Yönetim Kurulu

Doç.Dr. Halil İbrahim ŞAHİN Müdür
Yard.Doç.Dr.Bayram ŞAHİN Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Prof.Dr. Alpaslan ALİAĞAOĞLU Üye
Doç.Dr. Dilek İNAN  Üye
  Üye
Güler ASLAN  Raportör