TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Coğrafya
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Yönetimi ve Teftişi
İktisat
İktisat Teorisi
İngiliz Dili ve Eğitimi
İşletme
Maliye
Muhasebe ve Finansman
Resim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyoloji
Tarih
Turizm İşletmeciliği 
Türkçe Eğitimi
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Yönetim ve Organizasyon
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama