Üniversitemiz 1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanununa Ek 12. maddesi gereğince kurulmuş; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kuruluşnun 25 Şubat 1993 tarihli toplantısında da Sosyal Bilimler Enstitüsünün 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir.