DOKTORA PROGRAMLARI

Coğrafya
Eğitim Programları ve Öğretim
İktisat
İktisat Teorisi
İşletme
Muhasebe ve Finansman
Tarih
Turizm İşletmeciliği 
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi