...............HAZİRAN 2011...........CİLT 14............... 25. SAYI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

The Journal of Social Sciences Enstitute

 

ISSN1301-5265

CİLT / VOLUME 14
      SAYI / NUMBER : 25     HAZİRAN / JUNE 20
11

İÇİNDEKİLER

                                                                                              SAYFA NUMARASI

EDİTÖRLERDEN - FROM EDITORIAL BOARD

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ABD

Olimpik Hareket ve Kadın

1-18

 

Olimpic Movement and Women

Selhan ÖZBEY - Pınar GÜZEL

 

 

 
EĞİTİM BİLİMLERİ ABD
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Özel Yetenek Sınavına Başvuran Öğrencilerin Profili

19-29

 

The Profile of the Student Candidates Applied to the Musical Special Ability Examination of Balıkesir University Necatibey Education Faculty

Özge Gençel ATAMAN  -  Özgür EROĞLU

 


Balıkesir İlinde İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyine İlişkin Müfettiş ve Öğretmen Görüşleri

30-53


Inspector and Teacher Opinions on the Performing Level of the Guidance Roles of the Primary School Inspectors

Yalçın ERGÜNEŞ - Çiğdem OVALI

 


Üniversite Öğrenci Konseyinin Etkililiği -Balıkesir Üniversitesi Örneği

54-68


The Effectiveness of Student Council - Balıkesir University Sample

Bilal YILDIRIM

 


Öğretim Sürecinde Bulunan Öğrencilerde Görülen Süreğen Hastalıklar Üzerine Yönetimsel Değerlendirme: Tokat İli Örneği 
      69-85


Administrative Evaulation of Chronic Diseases Observed in Nursery, Primary and Secondary School Students: Tokat Province Sample

Nail YILDIRIM

 

  
GÜZEL  SANATLAR  EĞİTİMİ ABD
İlköğretim Müzik Öğretmenlerinin Okul Şarkılarına Piyanoda Eşlik Yapabilme Konusuna İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Çalışma

86-98


A Study on the Views for Accompaniment of Primary School Teachers to School Songs by Playing Piano

Deniz Beste ÇEVİK - Elif GÜVEN

  
İKTİSAT ABD
2008 Küresel Finans Krizi ve Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı

99-115


2008 Global Financial Crisis And Women’s Labour Force Participation in Turkey

Serap PALAZ - Olcay ÇOLAK

 

  
İLKÖĞRETİM ABD
Normal Gelişim Gösteren ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocukların Anlatı Analizine Dayalı Dil Becerilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

116-135


A Comparative Analysis of Language Skills of the Typically Developed Children and ADHD Children by Using Narrative Analysis

Sonnur IŞITAN- Özcan DOĞAN

 

 

 

İŞLETME ABD
Örgütsel Öğrenme, Personel Güçlendirme ve Takım Performansı Arasındaki İlişkilerin Analiz Edilmesi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma

136-156


Analysis Of Relations Between Organizational Learning, Personal Empowerment and Team Performance: A Study in the Medical Sector

Atilla KARAHAN - Hüseyin YILMAZ

 


Özel ve Kamu Hastane Yöneticilerinin Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

154-174


A Research on Determining Motivation Levels of the Managers in the Private and Public Hospitals

Önder ÇAKAL - Sinan ÜNSAR - Adil OĞUZHAN

 

  
SOSYOLOJİ ABD
Ağ Toplumunda Örgütlenme:Facebook'ta Çevrimiçi Tekel Eylemi

175-203


Organization on Network Society: Online Tekel Protest on Facebook

Göksel GÖKER - Adem DOĞAN

 

 

 
TARİH ABD
XVII. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Üsküdar’da Köle Ticareti, Kölelerin Ticaretle Uğraşması

204-217


In the First Quarter of XVIITH Century in Üsküdar Slave Trade; Angagements of Slaves in Trade

Mustafa AKKAYA

 

 

 
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ABD
Yerli Turistlerin İnternet Ortamındaki Şikayetlerinin Satınalma Kararlarına Etkileri

218-238


The Domestic Tourists’ Complaints in The Internet Area Effects on Purchasing Decision

Şimal YAKUT AYMANKUY

 


Konaklama İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında Tedarikçi Seçim Kriterleri Üzerine Görgül Bir Araştırma

239-253


An Empirical Research About Supply Chain Management Within Supplier Selection Criteria in Accommodation Enterprices

Mehmet SARIOĞLAN

 

 

 
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ABD
L’utilisation De L’apprentissage Coopératif Dans La Compréhension Écrite En Fle

254-287


The Use of Cooperative Learning in the Comprehension of Reading in French Foreign Language

Zühre YILMAZ GÜNGÖR

 

 

 
İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Becerilerinde Kullandıkları Strateji Ve Taktikler

288-299


The Strategies and Tactics the Efl Students Use in Listening Skills

Fatih YAVUZ

 

 

 

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme

Book Introduction and Review

300-312

Ahmet KÖÇ
 
  

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ HAKEMLİ BİR DERGİDİR.

NOT: Anabilim dallan ile yazarların soyadları alfabetik sıralama ile yazılmıştır.