...............ARALIK 2004..............CİLT 7..................12. SAYI
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of Social Sciences Institute

 

CİLT / VOLUME 7      SAYI / NUMBER : 12     ARALIK / DECEMBER 2004

 

İÇİNDEKİLER

 
 

Farklı Branşlardaki Spor Seyircilerinin Sporculuk Durumlarına İlişkin Özellikleri

1

Yrd.Doç.Dr. A.Naci ARIKAN-Yrd.Doç.Dr. Zekeriya GÖKTAŞ
  
İhracat Performansını Etkileyen Faktörler (Zeytinyağı Sektöründe Bir Araştırma)

17

Öğr.Gör.İsmail ATABAY
  
Edremit Yöresinde Ekoturizme Yönelik Bir Talep Araştırması

45

Aydın ÇEVİRGEN
  
Turizm İşletmelerinde Muhtemel Krizlere Yönelik Hazırlık Çalışmaları ve Seyahat Acentalarında Bir Uygulama

69

Ahmet KÖROĞLU
  
"Dede Korkut Kitabı'nda Anne-Çocuk İlişkisi

89

Yrd.Doç.Dr. Hülya SAVRAN
  
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Ekonomisinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

105

Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILDIRIM
  
Çocuk, Ölüm ve Kayıp

125

Dr. Armağan YILDIZ