...............MAYIS 2004................CİLT 7..................11. SAYI
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of Social Sciences Institute

 

CİLT / VOLUME 7      SAYI / NUMBER : 11     MAYIS / MAY 2004

 

İÇİNDEKİLER

 
 

Otomobil Söktöründe Uygulanan Önemli Demografik Bölümlendirme Kriterleri (Genel Bir Bakış)

1

Yrd.Doç.Dr.Bülent BAYRAKTAR
  
Madra Çayı Havzasının Hidrografik Özelliklerine Sayısal Yaklaşım

11

Yrd.Doç.Dr. İsa CÜREBAL
  
Kolektif Sistemin Dönüşüm Süreci

25

Dr. M.Alper DEMİRBUGAN
  
Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlamasının Yeri ve Önemi

35

Barış ERDEM
  
Duygusal Zeka ve Aile İşlevleri Arasındaki İlişki

55

Yrd.Doç.Dr. A.Esra İSMEN
  
Ösym Sınavlarında (1981-2002) Sorulan Coğrafya Sorularının Değerlendirilmesi

77

Yrd.Doç.Dr. Alaattin KIZILÇAOĞLU
  
XVI. Yüzyılda Kilisehisar: Bizans Şehrinden Osmanlı Köyüne

97

Yrd.Doç.Dr. Mustafa KORKMAZ
  
Sınıf Rehberliği Etkinliği

135

Yrd.Doç.Dr. Serap NAZLI
  
1900'lerın İlk Yıllarında Ford - General Motors Rekabeti (Üretim ve Pazarlama Anlayışının Karşılaştırılması)

153

Yrd.Doç.Dr. Reha SAYDAN