...............MAYIS 2003................CİLT 6....................9. SAYI
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of Social Sciences Institute

 

CİLT / VOLUME 6      SAYI / NUMBER : 9     MAYIS / MAY 2003

 

İÇİNDEKİLER

 
 

COĞRAFYA EĞİTİMİ
  

İlköğretim Okullarında Bir Kırsal Yerleşmeye Düzenlenecek Gözlem Gezisinde Gerçekleştirilecek Etkinlikler İle Bir Gezi Planı Önerisi

1

Yrd.Doç.Dr.Alaattin KIZILÇAOĞLU
 
EĞİTİM BİLİMLERİ
  

Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılmalarına İlişkin Bir Değerlendirme

23

Prof.Dr.A.Kadir ASLAN
 
İŞLETME
  

Orta  Asya  Türk   Cumhuriyetlerindeki   Türkiye   Kökenli  Firma Yatırımları Ve Kültür: Yöneticiler Açısından Bir Değerlendirme

39

Arş.Görev.Hüseyin ALT AY

Örgütlerde İş Etiğinin Yerleştirilmesinde "Dönüşümcü Liderlik Tarzı"nın Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

59

Doç.Dr.Tamer BOLAT-Doç.Dr.Oya Aytemiz SEYMEN

Türkiye'de Cinsiyet Ayırımcılığı Analizinde Neo Klasik Yaklaşıma Karşı Kurumcu Yaklaşım: Eşitliği Sağlayıcı Politika Önerileri

87

Yrd.Doç.Dr.Serap PALAZ
 
MALİYE
  

Türk Mali Sisteminde 1990 Sonrası Finansal Kontrol Araçlarının Yeri ve Etkinliği

111

Yard.Doç.Dr.A. Niyazi ÖZKER
 
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
  

The Mature Age Market In Europe And Its Influence On Tourism

141

Doç.Dr.Cevdet AVCIKURT

Kruvaziyer (Gemi) Turları Satın Alan Tüketicilerin Geleceğe Yönelik Davranışsal Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

159

Dr.Teoman DUMAN

NOT: Anabilim dallan ile yazarların soyadları alfabetik sıralama ile yazılmıştır.