...............ARALIK 2002..............CİLT 5....................8. SAYI
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of Social Sciences Institute

 

CİLT / VOLUME 5     SAYI / NUMBER : 8    ARALIK / DECEMBER 2002

 

İÇİNDEKİLER

 
 

 
İKTİSAT
  

Küreselleşme Sürecinde Uruguay Round'un Refah Etkileri: Teorik Analizlere Göre Kim Kazançlı?

1

Araş.Gör. Ahmet AYDIN

Avrupa Birliğinde Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketleri Ve Türkiye

21

Hüseyin ÇEKEN
 
İŞLETME
  

Globalleşme Sürecinde Muhasebe Alanındaki Gelişmelere Ülkemizin Uyumu

39

Doç. Dr. Hanifî AYBOĞA
 
TARİH
  

XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihinde Temettüat Defterleri'nin Yeri: İğdiç ( Selinıağa Köyü) Temettüat Defteri Örneği

57

Araş. Gör. İsmail ARSLAN
 
TURİZM İŞLETME VE OTELCİLİK
  

Milli    Parklarda    Sürdürülebilirlik    Kavramının    Turizm    Ve Rekreasyon   Faaliyetleri  Açısından  Analizi:   Türkiye'deki  Milli Parklara Yönelik Bir Uygulama

87

Dr.Cengiz DEMİR
 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
  

Türk    Halk    Şiirinde    Gerçeküstü    Destanlar    Üzerine    Bir Değerlendirme

107

Prof. Dr. Ali DUYMAZ

NOT: Anabilim dallan ile yazarların soyadları alfabetik sıralama ile yazılmıştır.