...............ARALIK 2001..............CİLT 4....................6. SAYI
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of Social Sciences Institute

 

CİLT / VOLUME 4     SAYI / NUMBER : 6    ARALIK / DECEMBER 2001

 

İÇİNDEKİLER

 
 

EĞİTİM BİLİMLERİ
  

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Program Tasarısı ile İlgili Görüşleri ve Tasarı Süreçlerindeki Davranışlarının Belirlenmesi

1

Prof.Dr.Nevin SAYLAN

Sosyal    Bilgiler    Dersinin    Bilimsel    Davranışları    Kazandırma Yönünden Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

14

Arş.Gör.Hasan H. SAHAN
 
İKTİSAT
  

Ekonomik Etkileri Açısından Türkiye'deki Sıcak Para Akımının Değerlendirilmesi

29

Dr.Mehmet KARA
 
MALİYE
  

Yönetimlerin Hizmet Sunumunda Alternatif Yöntemler

46

Arş.Gör.Ertuğrul ACARTÜRK

İktisadi  Faaliyetlerde  Vergi  Tarafsızlığı  Olgusu   ve  Hanehalkı Gelirleri Üzerindeki Etkisi

61

Yrd.Doç.Dr.A. Niyazi ÖZKER
 
TARİH
  

İslam Şehrinin Doğuşu

78

Yrd.Doç.Dr.Muammer GÜL

XVIII.  Yüzyılın Sonlarında Kafkasya'da Meydana Gelen Sınır İhlalleri Üzerine Bir Belge Değerlendirmesi

88

Yrd.Doç.Dr.Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI
 
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
  

Turizm Sektöründe Kriz Yönetimi

105

Arş.Gör.Şimal YAKUT AYMANKUY
 
YABANCI DİLLER
  
İngilizce'nin Diğer Derslerle Birleştirilerek Öğretilmesi

119

Yrd.Doç.Dr.Derya (Döner) YILMAZ

KİTAP TANITIMI

TARİH
  
Tarih Öncesinden Aziz Pavlos'a: Anadolu Tarihine Bir Katkı

135

Yrd.Doç.Dr.Turhan KAÇAR

NOT: Anabilim dallan ile yazarların soyadları alfabetik sıralama ile yazılmıştır.