...............KASIM 1999.................2. CİLT...........3. SAYI
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of Social Sciences Institute

 

CİLT / VOLUME 2      SAYI / NUMBER : 3     KASIM / NOVEMBER 1999

 

İÇİNDEKİLER

 

 

COĞRAFYA
 

Siber Mekânının (Cyberspace) Vergilendirilmesinin Gerekli Olup-Olmadığı Üzerine Bir Deneme

1

Yrd.Doç.Dr. Sultan BAYSAN
Trabzon ve Çevresinde Sisli Günler

16

Yrd.Doç.Dr.Yunus KARADENİZ

Kuzeybatı Anadolu'nun Isıtma İhtiyacı Özellikleri

24

Yrd Doç.Dr.Talat KOÇ

Bigadiç Depresyonu'nun Kuzeydoğusunda Jeomormolojik Gözlemler

46

Yrd Doç.Dr.Abdullah SOYKAN
Dikili ve Bergama Çevresinde Yağış Özellikleri ve Yağış Değişkenliği

62

Arş.Gör.Şermin TAĞIL
 
EĞİTİM BİLİMLERİ
 

Okullarda Grup Davranışı

79

Arş.Gör.Ali Rıza ERDEM

İlköğretim Program Taşanlarının Tarihsel Süreç İçinde Değerlendirilmesi

100

Doç.Dr.Nevin SAYLAN
 
İKTİSAT
 

The Characteristics Of The Information Economy

120

Yrd.Doç.Dr.Hayriye ATİK
 
İNGİLİZ DİLİ
 

Gulliver's Travels : Horses And Men

141

Yrd.Doç.Dr.Erol BARUT
 
İŞLETME
 

Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı

150

Prof.Dr. Hulusi DEMİR-Yrd.Doç.Dr. Neşe SONGÜR

Osmanlı İmparatorluğunda Demiryollarının Rolü

169

Yrd.Doç.Dr. Alı Kemal GÜRBÜZ

NOT: Anabilim dallan ile yazarların soyadları alfabetik sıralama ile yazılmıştır.