Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168163
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............ARALIK 2017............CİLT 20..................38. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
The Journal of Social Sciences Institute
ISSN1301-5265 

CİLT 20  SAYI 38 ARALIK 2017

BU SAYININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

EVALUATION OF MENTAL WELL-BEING AND GENERAL HEALTH POINTS OF ATHLETES

Spor Yapan Bireylerin Genel Sağlık Durumları ile Mental İyi Oluşlarının Değerlendirilmesi

Neslihan LÖK

EĞİTİM BİLİMLERİ / EDUCATIONAL SCIENCES

ÜST-DÜZEY KİŞİLİK FAKTÖRLERİ VE YAŞAMDA ANLAM: TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN ARACI ROLÜ

Higher-Order Personality and Meaning in Life: Examination the Role of Basic Psychological Needs with Structural Equation Modeling

Nur DEMİRBAŞ ÇELİK, Esra İŞMEN GAZİOĞLU

ALANA ÖZGÜ HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

The Effects of Field Specific In-service Training on the Attitudes of Mathematics Teachers to the Utilization of Interactive Board

Hülya GÜR, Mevhibe KOBAK DEMİR

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ZİHNİNDEKİ BİLİM İNSANI

Scientist in The Mind of Secondary School Students

Gonca HARMAN, Renan ŞEKER

ÖĞRETMEN GÖZÜYLE ÇOCUK DOSTU OKUL

Child Friendly School from Teacher’s Perspective

Aydan ORDU, Fatma ÇOBANOĞLU, Zeynep AYVAZ-TUNCEL

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER / ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

 

KISA VADELİ YABANCI SERMAYE AKIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Short-Term Foreign Capital Flows and Economic Growth: An Investigation on Emerging Market Economies

Ömer Faruk BİÇEN

İSTİSMARCI YÖNETİM VE TÜKENMİŞLİK: LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ VE GÜÇ MESAFESİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ

Abusive Supervision and Burnout: The Moderating Effects of Leader-Member Exchange and Power Distance

Oya İnci BOLAT, Tamer BOLAT, Oya SEYMEN, Murad YÜKSEL

TÜRKİYE’NİN KAMU SEKTÖRÜ BORÇ TRENDİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Investigation and Evaluation of Turkey's Public Sector Debt Trend

Sami BUHUR

FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN EURO AREA AND EMERGING -DEVELOPING EUROPE

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme: Euro Bölgesi ve Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz

Filiz ERATAŞ SÖNMEZ, Yağmur SAĞLAM

İŞLETME DEĞERİ İLE FİNANSAL ORANLAR ARASINDA İLİŞKİ VAR MI? BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

Is There a Relationship Between Firm Value and Financial Ratios? An Application in Borsa Istanbul

Sevinç GÜLER ÖZÇALIK, Sinan AYTEKİN

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL İSTİKRARININ STRES TESTİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

In Turkish Banking Sector Participant Banks Financial Stability Analysis with Stress Testing

Şakir SAKARYA, Hilmi Tunahan AKKUŞ

TÜRK İMALAT SANAYİ SERMAYE STOKU TAHMİNİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: 2003-2015

A Study on the Estimation of Capital Stock in Turkish Manufacturing Industry: 2003-2015

Bedriye TUNÇSİPER, Tuğçe UYGURTÜRK GAZEL

SWARA VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE SUNUCU SEÇİMİ

Server Selection with SWARA and WASPAS Methods

Hakan YURDOĞLU, Nilsen KUNDAKCI 

TARİH / HISTORY 

I. MİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÜMETİNİN İLK ÜÇ AYINDA TÜRK SİYASAL HAYATI VE MECLİSTE İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİSİ

The Turkish Political Life in the First Three Months of I. Nationalist Front Government and the Relationship between the Government and the Opposition in the National Assembly of Turkey

Yasin COŞKUN

AKŞAM VE VAKİT GAZETELERİ HABERCİLİĞİNDE İSPANYA'DA II. CUMHURİYETİN İLÂNI MESELESİ (14 NİSAN 1931)

The Issue of the Second Proclamation of the Republic in Spain in the Journalism of Akşam and Vakit (April 14, 1931)

Erdem KARACA

“SÛR-I HÜMAYUN” DEFTERİNE GÖRE 19. YÜZYIL SARAY DÜĞÜNLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

An Evaluation of the 19th Century Palace Feasts Based on “Sûr-ı Hümayun” Notebook

Serap SUNAY 

DİL VE EDEBİYAT / LANGUAGE AND LITERATURE 

ATÇALI KEL MEHMET EFE’NİN YER ALDIĞI BİYOGRAFİK ROMANLAR İLE KELOĞLAN MASALLARI ARASINDA BULUNAN ORTAK UNSURLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

An Analysis on The Common Feature between The Keloglan Tales with The Biographical Novels Where Atcali Kel Mehmet Efe Takes Place

Betül ÖZTOPRAK

INTERTEXTUAL TRANSFORMATION OF A FAIRY TALE
FROM SLEEPING BEAUTY TO MALEFICENT

Bir Peri Masalının Metinlerarası Dönüşümü
Uyuyan Güzel’den Malefiz’e

Ayşe Melda ÜNER

 TURİZM / TOURISM 

MARKALAŞMA AÇISINDAN CUNDA ADASI’NIN DESTİNASYON KİŞİLİĞİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

A Study on the Determination of the Destination Personality of Cunda Island with Regard to Branding

Lütfi ATAY, Oğuzhan DÜLGAROĞLU

KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE TURİST REHBERLERİNİN ROLÜNE İLİŞKİN TURİST ALGISI1

The Perceptions of Tourists Regarding the Role of Tourist Guides on Sustainability of Cultural and Natural Heritage

Gizem ÇAPAR, Uysal YENİPINAR

TÜRKLERİN GIDA TERCİHLERİNDE ETKİLİ OLAN MOTİVASYONLARIN BELİRLENMESİ

Determination of Effective Motivations in Turks Food Preferences

Göksel Kemal GİRGİN, Berna KARAKAŞ

TURİZMDE MOBİL PAZARLAMA: TURİSTLERİN MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TUTUMLARI

Mobile Marketing in Tourism: Tourists’ Attitudes Towards Mobile Marketing Applications

Burhan KILIÇ, Nisan YOZUKMAZ, Faruk YÜKSEL, Hatice BİLİCİ

İSTANBUL’DAKİ TURİSTİK OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İŞ GÖRENLERİN ÖRGÜTSEL UYUMSUZLUK NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

An Investigation of Organizational Incompatibility Causes of Employees Working in Hotel Businesses Operating in İstanbul

Lütfi Mustafa ŞEN, Burhanettin ZENGİN, Ümit ŞENGEL

ZİYARETÇİLERİN DESTİNASYON İMAJI ALGILARININ ETKİNLİKLERE KATILIMA ETKİSİ: ÇANAKKALE BİSİKLET TURU ÖRNEĞİ

The Impact of Visitor's Destination Image Perceptions on Participation in Events:

The Case of Çanakkale Bicycle Tour

Hacı Mehmet YILDIRIM, Buket BULUK, Lütfi ATAY

TELEVİZYONDA YAYINLANAN GASTRONOMİ KONULU GEZİ PROGRAMLARININ DAVRANIŞSAL TATMA NİYETİNE ETKİSİ

The Effect of Gastronomy-Travel Based Tv Programs on Behavioral Intention of Tasting

Hakan YILMAZ, Pınar ŞENEL

 

YABANCI DİL / FOREIGN LANGUAGE 

CHRİSTOPH RANSMAYR’İN “MORBUS KİTAHARA“ ADLI ESERİNDE TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN VE BİREYSEL ÇÖKÜŞÜN EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ 

A Literature-Sociological Study of The Social Change and The İndividual Downfall in Chrystoph Ransmay's Novel "Morbus Kitahara”

Emel GÖKGÖZOĞLU

PROBLEMS FACED BY PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS IN WRITING RESEARCH PAPERS1

Hizmet Öncesi İngilizce Öğretmenlerinin Araştırma Makalesi Yazımında Karşılaştıkları Problemler

Ali KARAKAŞ, Sibel TOKSÖZ, İsmet TOKSÖZ

AN EVALUATION OF PRAGMATIC COMPETENCE AND ITS TEACHING FROM THE PERSPECTIVES OF FACULTY MEMBERS AND STUDENTS AT TERTIARY LEVEL

Üniversite Düzeyinde Akademisyen ve Öğrencilerin Bakış Açısıyla Edimbilimsel Yetenek ve Öğretiminin Değerlendirilmesi

Ayşegül TAKKAÇ TULGAR, Oktay YAĞIZ, Turgay HAN

 

 

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular