Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168153
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............HAZİRAN 2017............CİLT 20..................37. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
The Journal of Social Sciences Institute
ISSN1301-5265 

CİLT 20  SAYI 37 HAZİRAN 2017

BU SAYININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 İÇİNDEKİLER / CONTENTS

COĞRAFYA

Bakırçay Havzası’nda Rusle Modeli Kullanarak Erozyon Riskinin Değerlendirmesi

Erosion Risk Assessment Using Rusle Model in Bakırçay Basin

Şevki DANACIOĞLU

Şermin TAĞIL

EĞİTİM BİLİMLERİ

Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Öğretimsel Liderlik Rolleri

Teachers' Instructional Leadership Roles in Classroom Management

Esen ALTUNAY

Üniversite Öğrencilerinin Ego Durumları: Stresli Yaşantılarına Yönelik Ebeveyn Tepkileri, Ailelerdeki Koruyucu Etkenler ve Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Transactional Ego States among University Students: A Study of according to Protective Factors, Parental Reactions to Adolescent Distress in their Family and Some Variables

Halil EKŞİ

Durmuş ÜMMET

Emine Beyza ÖZOĞLU

Bibliyoterapi Programının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Öz Saygı Düzeylerine Etkisi

Effects of Bibliotherapy Program on Self-Esteem Levels of Gifted Students

Marilena Z. LEANA-TAŞCILAR

Duygusal Zekâ Seviyesi Genç Yaşta Artırılabilir: Üniversite Öğrencileri ile Yapılmış Bir Ön Çalışma

Emotional Intelligence Level Can Be Increased in Young Age: A Preliminary Study Conducted by The University Students

Bülent ŞEN

GÜZEL SANATLAR

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterliklerinin Belirlenmesi 

Assessment of Competency of Visual Arts Teacher Candidates for Teaching Profession Receiving Pedagogical Formation Training

Oğuz DİLMAÇ

Fikri SALMAN

Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlıkları

The Sensitivity of Music Teacher Candidates towards The Teaching Profession

Şehriban Koca

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

İklim Değişikliği ile Mücadelede Karbon Piyasalarının Rolü

The Role of Carbon Markets in Combating with Climate Change 

Hakan ÇETİNTAŞ

Kumru TÜRKÖZ

İŞLETME

Çalışanların İnsan Kaynakları Uygulamalarına Kıymet-Kaynak Temelli Yaklaşım Biçimleri

Employees’ Approaches to Human Resources Practices from the Asset-Resource Perspective

Osman BAYRAKTAR

Hüner ŞENCAN

Perakendecilerin E-Ticaret ve Tüketici Algısına Yönelik Bir Araştırma

A Study on Retailers’ Perception Towards E-Commerce and Consumers 

Gülmüş BÖRÜHAN

Işık Özge YUMURTACI HÜSEYİNOĞLU

Pervin ERSOY

Denizli İlinde Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Panel Verilerle Analizi

A Panel Data Analysis of Factors that Affect Housing Prices in the Province of Denizli

İlhan KÜÇÜKKAPLAN

Figen AMCA ALDI

Pazar Kurdu Olma ve Viral Pazarlama Arasındaki İlişki Gücünün Analizi

Analysis the Power of Relationship between Market Maven and Viral Marketing

Nihan ÖZGÜVEN TAYFUN

DİL VE EDEBİYAT

Konuşma Eğitimi Bağlamında Tansel Masalları ve Söylem Belirleyiciler Üzerine Bir İnceleme

A Research on Tansel’s Tales and Discourse Makers in The Context of Speaking Education

Mehmet Ali BAHAR

Edremit ve Burhaniye Tahtacılarında Hıdırellez

The Hidirellez Celebration of Edremit and Burhaniye Tahtacis

Satı KUMARTAŞLIOĞLU

TURİZM

Otel Satış Elemanlarının Grup Satışlarında Güçlendirilmelerine Dönük Algıları

Perceptions of Hotel Sales Persons on Group Sales Empowerment

Sercan BENLİ

A. Celil ÇAKICI

Aysen ERCAN İŞTİN

Meral ÜZÜLMEZ

Tarım Turizmi Pazarlamasında Web Sitelerinin Rolü: Türkiye ve İspanya’daki Tarım Turizmi İşletmelerinin Karşılaştırmalı Analizi

The Role of Web Site in Agriculture Tourism Marketing: A Comparative Analysis of Agriculture Tourism Businesses in Turkey and Spain

Makbule CİVELEK ORUÇ

Oğuz TÜRKAY

Konya’da Keçecilik Geleneğinin Somut Olmayan Kültürel Miras Açısından Değerlendirilmesi

The Evaluation of Felt Making Tradition in Terms of Intangible Cultural Heritage

Yeliz PEKERŞEN

İsmail ÇALIK

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Bulanık Vikor Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi (Türkiye Örneği)

Supplier Selection with Fuzzy Vikor Method in Food and Beverage Enterprises (Turkey)

Mehmet SARIOĞLAN

Türkiye’nin Gastronomi Turizmi Destinasyonlarının Belirlenmesi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma

Determining the Gastronomic Tourism Destinations of Turkey: A Case of Domestic Tourists

Serkan ŞENGÜL

Destinasyon Kişiliği Araştırması: Türkiye – Yunanistan Örneği

Research of Destination Personality: The Case of Turkey and Greece

Serkan TÜRKMEN

Ahmet KÖROĞLU

YABANCI DİL

Nitel Bir Araştırma: Öğretmen Adaylarının Konuşma Becerileri Öğretme Algıları Üzerine

A Qualitative Research: On Pre-Service Teachers’ Perceptions of Teaching Speaking Skills

Dilek TÜFEKÇİ CAN

 

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular