Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168144
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............ARALIK 2016............CİLT 19..................36. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
The Journal of Social Sciences Institute
ISSN1301-5265 

CİLT 19  SAYI 36  ARALIK 2016

BU SAYININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

COĞRAFYA

Bursa Anatolium Alışveriş Merkezi Örneğinde Tüketicilerin Demografik Yapıları ve Özellikleri

The Demographic Structure and Characteristics of Consumers in the Sample of Bursa Anatolium Shopping Mall

Hüseyin İÇAL

Alpaslan ALİAĞAOĞLU

DİL VE EDEBİYAT

Balıkesirli Mehmed Gazâlî’nin “Türk Kadın Şairleri” Başlıklı Yazı Dizisi Üzerine

On the Article Series of “Turkish Female Poets” by Mehmed Gazali  of Balıkesir

İsmail AVCI

Amaçları Bakımından Balıkesir Deve Oyununda Yer Alan Ölüp Dirilme Motifi ve Kurban Ritüelinin Benzerliği

The Similarity of Resurrection and Sacrifice Rituel in Balıkesir  Camel Game Regarding Their Purposes

Uğur DURMAZ

Meslek Folkloru Bağlamında Kıyı Ege Kadın Balıkçı Folkloru

Fisherwomen’s Folklore by the Aegean Coast in the Context  of Occupational Folklor

Pınar FEDAKAR

Nükte Sevim DERDİÇOK

Adil Erdem Bayazıt’ın Poetikası

The Poetics of Adil Erdem Bayazıt

Havvaana KARADENİZ

 

Salâh Birsel'in "Bekârlar" ve "Kapı Mandalları İçin Ağıraksak Şiir" Adlı Şiirlerinde Hüzün \  Melankoli

Melancholy in Salâh Birsel’s Poems Named “Bekârlar” and  “Kapı Mandalları için Ağıraksak Şiir”

Derya KILIÇKAYA

Üsküp Milli Kütüphanede Bulunan Bir Mecmua ve Bu Mecmuadan Bir Destan: Kıssa-İ Azrail, Doğan, Cebrail, Göğercin

A Corpus of The National Library in Skopje and a Narrative Poem  from This Corpus

Satı KUMARTAŞLIOĞLU

EĞİTİM BİLİMLERİ

Değerlerin Kazanılmasındaki Etkili Faktörler (Öğrenci Görüşleri)

Effective Factors For Gaining The Values (The Students’ Opinions)

Tekin ÇELİKKAYA  

Osman SEYHAN

Adams’ın Eşitlik Teorisi Bağlamında Müzik Öğretmenlerinin İş Tatminini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

A Study of Music Teachers’ Job Satisfaction Using Adams’  Equity Theory

Deniz Beste ÇEVİK KILIÇ

Ergenlerin Ebeveyn İlişkilerine Yönelik Algıları: Nitel Bir İnceleme

Perceptions of Adolescents’ Relationships with Parents:  A Qualitative Research

Savaş KARATAŞ

Çare SERTELİN MERCAN

Aylin DÜZEN

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta Yaşayan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Davranışları

The Play Behaviours of 5-6 Years Old Children Attending to Early Childhood Education Programs in Turkey and Turkish Republic  of Northern Cyprus (TRNC)

Hülya GÜLAY OGELMAN

Fulçağ Gizem ERDENTUĞ

Pembe AYTAÇ

Özlem AKDENİZ

Menekşe GÜNER

Vedia ESE

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Karlılıklarına Göre Performanslarının Analizi

Analysis of Venture Capital Investment Trust Incorporations’ Performances According to Profitabilities

Ramazan AKBULUT

Ömer Faruk RENÇBER          

Bünyamin ŞEN

Bankaların Finansal Başarısızlıklarının İncelenmesinde Makine Öğrenme Tekniklerinin Karşılaştırılması

Comparison of Machine Learning Techniques for Analyzing Banks’ Financial Distress

Serpil ALTINIRMAK

Çağlar KARAMAŞA

Yüksek Öğretim Kurumlarının Yerel Ekonomilere Katkıları: Manyas Meslek Yüksek Okulu Örneği

The Contributions of Higher Education Institutions to the Regional Economies: A Case of Manyas Vocational School

Gülnil AYDIN        

Burak DARICI

Ahmet AYDIN

Güniçi Fiyat Anomalisi’nin Arch Ailesi Modelleri ile Test Edilmesi; Borsa İstanbul 100 ve Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir Uygulama

Testing Intra-Day Anomalies by ARCH Family Models; An Application on BIST 100 and BIST Corporate Governance Indexes

Özkan ŞAHİN

Çevreci Örgüt Kuramları Kapsamında Örgüt Yaşı ile Örgüt Yapısı Arasındaki İlişkinin Boyutları Üzerinde Farklı Değerlendirmeler: Yazınsal Bir İnceleme

Different Assessment on Dimensions of the Relationship between Organization’s Age and Organizational Structure with in Concept of Theories of Environmental Organizations: A Literary Review

Murad YÜKSEL

Oya AYTEMİZ SEYMEN

Oya İnci BOLAT

 

TARİH

19. Yüzyıl Ortalarına Doğru Kemer Edremit Esnafı Üzerine Bir Değerlendirme

An Examination on the Guilds of Kemer Edremit Towards the Mid 19th Century

Serdar GENÇ

TURİZM

Hastanelerde Otel Konforunda Oda Tasarımı: Beş Yıldızlı Otel Odasını Örnek Edinme

Comfortable Patient’s Room Design in The Hospitals: Benchmarking to Five Star Hotel Rooms

Uğur AKDU

Sedat BOSTAN

Serap AKDU

2013 Türk Kültür Başkenti Olmasının Ardından Eskişehir

2013 After the Turkish Capital of Culture to Be Eskişehir

Meryem AKOĞLAN KOZAK

 

 

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular