Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168138
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
..............HAZİRAN 2016...........CİLT 19.................35. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
The Journal of Social Sciences Institute
ISSN1301-5265 

CİLT 19  SAYI 35  HAZİRAN 2016

 

BU SAYININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

Yiyecek ve İçecek İşletmelerindeki Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerinde Etkisi: Bozcaada’da Dineserv Modeliyle Bir Araştırma

Effect of Service Quality on Customer Satisfaction in Food & Beverage Bussinesses: A Research with Dineserv Model in Bozcaada

Murat AKSU, Halil KORKMAZ, Serdar SÜNNETÇİOĞLU

Bandırma Şehrinde Suçlar (2006 – 2008): Coğrafi Bir Yaklaşım

Crimes in The City of Bandırma (2006 - 2008): A Geographical Approach

Alpaslan ALİAĞAOĞLU, Semra Yılmaz ÇİLDAM

Türkiye’de Gitar Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler: Bir Bibliyografya Çalışması

Graduate Thesis In Field of Guitar Performed in Turkey:A Bibliography Study

 Güray ALYÖRÜK

Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Yazma Kaygısı Üzerine Etkisi: Fransızca Yabancı Dil Öğrencileriyle Bir Çalışma

 L’effet Des Activites D’ecriture Creative Sur L’anxiete A Ecrire: Une Etude Avec Des Apprenants De Fle

 Veda ASLIM YETİŞ

Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeğinin Geliştirilmesi

A Study into the Development of Scale for Preschool Social Values Acquisition

Derya ATABEY, Esra ÖMEROĞLU

Veri, Büyük Veri ve İşletmecilik

Data, Big Data and Business Administration

Suat ATAN

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Okulların Mezun Derneklerinin Web Sitelerinin İncelenmesi

Investigation of The Alumni Associations Websites of Undergraduate Tourism Schools  

Cevdet AVCIKURT, Canan YILDIRIM

 

Toplum Temelli Turizm: Yerel Halk Algılarını Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma (Halfeti Örneği)

Community-Based Tourism(CBT): A Measurement-Oriented Study of Local People Perceptions (Halfeti Sample)

Burhan AYDEMİR, İbrahim Halil KAZOĞLU

Tarık Buğra’nın Fikir Yazılarında Politika ve Politizasyon Üzerine Düşünceler

The Considerarions on Politics and Politicizing in Tarık Buğra’s Essays

Yahya AYDIN

Altı Sigma Yöntemi ile Tedarikçi Kalitesi İyileştirme: Bir Uygulama

Improvement of Supplier Quality with Six Sigma Method: An Application

 Gültekin ÇAĞIL, Semra BORAN, Şefik SUCU

Bir Roman Kahramanı Olarak Ahmet Mithat Efendi

As a Novel Hero Ahmet Mithat Efendi


Salim ÇONOĞLU

Kompulsif Satın Alma: Kişisel Faktörler, Postmodern Tüketim Şekilleri ve Reklama Karşı Tutumun Rolüne Yönelik Bir Araştırma

 A Research for the The Role of Personal Factors, Postmodern Consumption Styles and Attitudes Towards Advertising on Compulsive Buying

Filiz EROĞLU

Akademik Yöneticilerin Yönetsel Yetkinlik Düzeylerinin Araştırılması: Balıkesir ve Bursa’da Ampirik Bir Çalışma

Investigation of Academic Directors’ Administrative Competence Level: An Emprical Study in Balıkesir and Bursa

Kudret GÜL, Melike GÜL, Gencay SAATCI

Osmanlı Devleti’nde Yönetici Sınıfın Hayırseverliği: Ümera ve Ulema Vakıfları Üzerine Bazı Düşünceler

Charity of the Ottoman Ruling Class: Some Thoughts on the Ümera and Ulema’s Pious Foundation

Ahmet KÖÇ

Piyano  ile  Eşliğin  Önemi  ve  Gerekliliğine  Yönelik  Ölçeğin Geliştirilmesi

Developing a Scale on Important and Necessity of Accompaniment with Piano


M. Kayhan KURTULDU

 

Geleneksel Kütüphanelere Alternatif Bir Tasarım: E-Kütüphane

An Alternative Design of Traditional Libraries: E-Library

Tamer KUTLUCA, Murat YALMAN

E-Wom Bağlamında Seyahat Acentalarına Yönelik E-ŞikâyetlerinGömülü Teori ve İçerik Analizi ile İncelenmesi

Investigation of E-complaints with Grounded Theory and Content Analysis towards Travel Agencies in the Context of E-wom

Ayşegül KUTLUK, Özgür ARPACI

Türk  Polis Akademisi  Kapsamlı  Gelişimsel  Rehberlik  Programı Politikası

Turkish National Police Academy Comprehensive Developmental Guidance Program Policy

Serap NAZLI

Türkiye Tarımında Yaşanan Sorunlar ve Alternatif Tarımsal Üretim Anlayışlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Current Problems of Agricultural Production in Turkey and The Alternative  Approachs to Agricultural Production

 Abdurrahman ÖZKAN

Türkiye‘de Enflasyon Hedeflemesi Politikasını Etkileyen Etmenler; Ekonometrik Bir Analiz

The Factors That Impact to The Inflation Targeting Policy in Turkey; An Econometric Analysis

İsmail Cem ÖZKURT

Demografik Özellikler Açısından Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algıları

The Perception of Corporate Social Responsibility of Employees from The Perspective of Demographic Features

Nilüfer SERİNİKLİ

Türkiye Çiftlik Turizminin Neresinde?

How is the Turkey in Farm Tourism?

Burhanettin ZENGİN, E. Ceren SAVGIN

 

 

 

 

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular