Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9883
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168184
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............ARALIK 2015.............CİLT 18.................34. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
The Journal of Social Sciences Institute
ISSN1301-5265 

CİLT 18  SAYI 34  ARALIK 2015

 

BU SAYININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 


Örgüt Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması: Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Örneği

The Investigation of Organisation Staff’s Burnout Levels: Balikesir Provincial Directorate of National Education Sample 

 

İrfan AKKOÇ, Hüseyin TUNÇ

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Psikonörobiyokimya Yaklaşımı

 Psychoneurobiochemistry Approach in Food and Beverage Operations 

Cesim BEHREMEN, Murat DOĞDUBAY

Kadının Toplumsal Çıkmazının Hapishane Boyutu: Karılar Koğuşu

Women’s Social Impasse Size of the Prison: Karılar Koğuşu 

Şaziye DURUKAN

Gülten Dayıoğlu’nun Yada’nın Gizilgücü Adlı Eserinde Eğitsel, Fantastik, Estetik ve Halk Kültürüne Ait Unsurlar

Educational, Fantastic, Aesthetic and Folk Culture Related Elements in “Potential Power of Yada” Novel of Gülten Dayıoğlu 

Ayşe Derya ESKİMEN

Turizm ve Mutluluk Arasındaki İlişki Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

A Conceptual Assessment on the Relationship Between Tourism and Happiness 

Özge GÜDÜ DEMİRBULAT, Cevdet AVCIKURT

Çalışanların Duygularını Yönetme Becerilerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Sabiha Gökçen Havalimanı Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

The Effect of Employee’s Emotions Management Skills Upon Organizational Citizenship Behaviour: A Research on Employees of Sabiha Gökçen Airport 

Tülay GÜNEY, Erkan TAŞKIRAN, Emrah ÖZKUL

Demografik Özellikler ile Kendini İzleme Arasındaki İlişki: Yetişkinler Üzerine Ampirik Bir Araştırma

The Relationship between Demographic Characteristics and the Self-Monitoring: An Empirical Research on Adults 

Mustafa KOÇ

On Dokuzuncu Yüzyılın En Önemli Piyano Yorumcularından  Sigismund Thalberg ve Louis Moreau Gottschalk’ın Müzik Kariyerleri ve Piyano Çalma Stillerinin Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

The Similarities and the Differences of the Music Careers and the Interpretations Between the Most Important Piano Virtuosis of the Nineteenth Century, Sigismund Thalberg and Loius Moreau Gottschalk 

Melin MOLLA

Fiyatlandırma Davranışları Ekseninde Konaklama Piyasası Üzerine Bir İnceleme

A Study on Accommodation Market with the Speciality of Pricing Conducts 

Eray POLAT, Ali Kemal GÜRBÜZ

Okul Yöneticilerinin Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemlerine İlişkin Görüşleri: Memnuniyet, Algılanan Fayda ve Göreve Uygunluk Arasındaki İlişki

School Administrators’ Opinions Regarding to Educational Management Information Systems: The Relationship Among Satisfaction, Perceived Usefullness and Task Fit 

Mustafa SAMANCIOĞLU, Murat BAĞLIBEL, Zehra KESER ÖZMANTAR,  Hakan ÇETİN

Turist Rehberliği Alanının Bibliyometrik Profili  (Ulusal Turizm Kongreleri Bildirileri)

Bibliometric Profile of Tourist Guiding Area (National Tourism Congress Papers) 

Seda ŞAHİN, Ayşen ACUN 

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular