Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168168
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............ARALIK 2014.............CİLT 17.................32. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
The Journal of Social Sciences Institute
ISSN1301-5265 

CİLT 17  SAYI 32  ARALIK 2014

 

BU SAYININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 


The Relationship Between the Big Five Personality Traits and Language Learning 

 

Büyük Beş Kişilik Özellikleri ve Dil Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki

Mehmet ASMALI

Doğru Yol Partisi Açısından 24 Aralık 1995 Seçimlerinin Analizi 

 

Analysis of Election on 24 December 1995 in terms of True Path Party

Hüseyin ÇAVUŞOĞLUTrabzon Ayasofya Müzesi’nin Camiye Dönüştürülmesine İlişkin Turist Rehberlerinin Değerlendirmesi

Assessments of Tourist Guides About Converting of Trabzon Hagia Sophia Museum to Mosque

Özge GÜDÜ DEMİRBULAT, Sebahattin KARAMAN

Arap Baharı’nın Turizme Yansımaları: Arap Ülkeleri ve Türkiye 

 

Reflection of Arab Spring on Tourism: Arabian Countries and Turkey

Necdet HACIOĞLU, Uğur SAYLAN

Konaklama İşletmelerinde Yiyecek ve İçecek Maliyetlerinin Düşürülmesine Yönelik Stratejik Bir Yaklaşım: Üretim Planlaması Üzerine Bir Model Önerisi

 

A Strategic Approach to Decreasing Food and Beverage Costs in Hospitality: Proposal Of A Model of Planning The Food and Beverage Production

Alaattin İRDEM

Tüketici Otomobil Tercihinde Etkili Olan Bilgi ve İletişim Kanalları Üzerine Bir İnceleme

An Investigation of the Information and Communication Channels that Influence Consumer Automobile Preferences

Yüksel KÖKSAL, Mukadder Kahraman TÜREDİ

“Beş Hececiler”de Bir Değer Olarak “Milli Romantik Duyuş Tarzı” 

 

In “ Five Spellers” a Value as the Perception of the “National Romantic Style”

Duygu KUŞ

Bilimsel Düşünmenin Gelişim Seyrinin Pragmatik Sonuçları

 

The Pragmatic Results of Progressing of Scientific Thinking Development

Emel OKUR-BERBEROĞLU

Tüketici Satın Alma Karar Sürecinde Ağızdan Ağıza İletişiminRolü ve AAİ’nin Etkinlik Düzeyini Belirleyen Faktörlerin İncelenmesi

The Role of Word of Mouth Communication (WOM) at Purchase Decision Process and Investigating the Factors which Are Impressing Activity Level of WOM

Gülay ÖZALTIN TÜRKER

Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarındaki Şiir Alıntıları ve Bu Alıntıların Metinlerin Anlamlarına Etkisi

 

Quotations From Poems in Ahmet Mithat Efendi’s Novels and Their Effect On the Meaning of hhe Texts

Fatma SÖNMEZ

Seyahat Acentası Çalışanlarında Örgütsel Stresin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği 

 

Research on the Relation Between Organizational Stress and Organizational Commitment of Travel Agency Employees: The Case of Istanbul

Bayram ŞAHİN

Eğirdir Gölüne Kuzeyden Dökülen Akarsularda Akım Trendi ve Yağış İlişkisi

 

Trends in Streamflow and its Relationship With Precipitation in Rivers Flowing into the Lake From the North of the Lake Eğirdir

Şermin TAĞIL, Çağan ALEVKAYALI

The Question of Alterity: Representation of “Other” in William Shakespeare’s Othello

 

The Question of Alterity: Representation of “Other” in William Shakespeare’s Othello

Selen TEKALP

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular