Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168162
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............HAZİRAN 2014..........CİLT 17................ 31. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
The Journal of Social Sciences Institute
ISSN1301-5265 

CİLT 17  SAYI 31  HAZİRAN 2014

BU SAYININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Peyzaj Ekolojisi Prensipleri Doğrultusunda Edremit Körfezi’nin Kuzey Sahil Bölgesinde Peyzaj Paterni ve Arazi Örtüsünün Zamansal ve Mekansal Değişimi

 

Spatiotemporal Change of Land Cover and Landscape Pattern in the North Coastal Region Of Edremit Gulf

Şermin TAĞIL

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Öğrenen Özerkliği Konusundaki Görüşleri

 

ELT Learners’ Views on Learner Autonomy at Balıkesir University Necatibey Education Faculty

Kemal Oğuz ER

E-Öğrenme Öğretim Tasarımını Etkileyen Faktörler ve Tasarım Algısıyla İlgisi

 

Factors Affecting E-Learning Instruction Design and Relation with Design Perception

Osman BAYRAKTAR

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi

 

An Investigation of The Study Skills of Vocational School Medical Services Students

Şeyda Ferah TUYGAR

Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Otel Yiyecek İçecek Bölümüne Yönelik Tutumları

 

Tourism Vocational School Students’ Attitudes Towards Hotel Food And Beverage Departments

İbrahim GİRİTLİOĞLU, Atınç OLCAY

Türk Eğitim Tarihinde Aydınlığın Geldiği Ocak: İsmail Gaspıralı ve Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

 

Ismail Gaspıralı and Educational Activities on the Turkish Educationi

Yalçın ERGÜNEŞ

Kıskançlık ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Örgütsel İmajın Aracı Rolü: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

 

The Mediator Role of Organizational Image on the Relationship Between Jealousy and Turnover Intention: A Study On Health Workers

Mustafa GÜNALAN, Adnan CEYLAN

İKY Uygulamalarına Yönelik Algının Örgütsel Bağlılığa Etkisinde İş Tatmininin Ara Değişken Olarak İncelenmesi

 

Analysing The Mediating Effects of The Job Satisfaction on Relations Between Personnel Perceptions About The HRM Practices and Organizational Commitment

Hakan KİTAPÇI, Özgür Can KAYGISIZ

Örgütsel Öğrenme Kapasitesi ve Yeniliğin, Finansal Performansa Etkisi

 

The Effects of Organizational Learning Capacity and Innovativeness on Financial Performance

Vural ÇELİK

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Muhasebe-Finansman Alanı Modüllerinin Etkinliğinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

 

Vocational Education And Training System Strengthening Project Accounting-Financing A Research Study The Effectiveness Of Field Modules

Nevran KARACA, Sibel ÇAKIR

Muhasebe Kültürü İle İlgili Seçilmiş Bazı Çalışmaların Ampirik Analizi

 

An Empirical Analysis of Some Selected Studies Related To Accounting Culture

Selahattin KARABINAR, Varol KIŞLALIOĞLU

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Nüfus Algısının Değişimi ve Nüfusu Arttırma Çabasında Müfettişlerin Rolü

 

The Change in the Perception of Population and The Role of The Inspectors in The Attempts to Increase The Population in the Ottoman Empire in the 19th Century

İbrahim SERBESTOĞLU

Ceyhan’da Bir Mevsimlik Bayram: Tepgeç/Tepreş

 

A Seasonal Festıval in Ceyhan: Tepgeç/Tepreş

Fatmagül Küçük TURSUN

Şanlıurfa’da Kültür Turlarına Katılan Yerli Turistlerin Anlık Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma

 

A Survey Research on Impulse Buying Behaviors of Domestic Cultural Tourists Visiting Şanliurfa

A. Celil ÇAKICI, Murat ÖZDAMAR

İzmir’de Turistik Ürün Geliştirilmesine Yönelik Seyahat Acentelerinin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

 

A Qualitative Research on the Views of the Tourism Agencies in Order to Develop Tourist Products in İzmir

Esin ÖZKAN, Alev Şeyda SABANCI

İstanbul’da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerinde Personel Güçlendirme ve İnovasyon İlişkisi

 

The Relationship Between Empowerment and Inovation on Travel Agent in İstanbul

Nilgün AVCI, Gökçen Gözde ULU

Üçüncü Yaş Turistlerinin Otellere Bağlı Restoranlarında Yiyecek ve İçecekler İle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar

 

Third Age Tourists’ Problems in Hotel Restaurants About Food and Beverage

Aslı ALBAYRAK

Devre Tatil Sisteminde Algılanan Hizmet Kalitesi: Kütahya İlinde Konaklayan Müşteriler Örneği

 

Perceived Service Quality in Timeshare Vacation System: Example of Customers Accommodate in Kütahya

Sebahattin KARAMAN, Uğur CEYLAN

İklim Değişikliği ve Türkiye Turizmine Etkileri: Delfi Anket Yöntemiyle Yapılan Bir Uygulama Çalışması

 

Climate Change and Effect of Turk’s Tourism :Doing Application Study With Delfi Survey

Burhan AYDEMİR, Hüseyin ŞENEROL

KİTAP TANITIMI  - The American Age: U.S. Foreign Policy at Home and Abroad

Shatlyk AMANOV

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular