Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168152
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............ARALIK 2013.............CİLT 16.................30. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
The Journal of Social Sciences Institute
ISSN1301-5265 

CİLT 16  SAYI 30  ARALIK 2013

BU SAYININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Madra Dağı ve Çevresinin Arazi Örtüsü/Kullanımındaki Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Yöntemi İle Değerlendirilmesi

 Using Remote Sensing Method To Evaluate The Change Of The Land Cover/Land Use In Time In Madra Mountain

Alper UZUN- Mehmet SOMUNCU

Okul ve Eğitim Yöneticilerinin Kurmuş Olduğu Sivil Toplum Kuruluşlarının Mesleki Etkililiklerinin Araştırılması: Nitel Bir Analiz

 

The Examination Of Professional Effectiveness Of Non-Governmental Organizations Established By School Principals And Educational Administrators: A Qualitative Analysis

İbrahim Hakan KARATAŞ - Zehra ŞAŞMAZ

Çağdaş Türk Resminden Bir Örneğin İkonolojik Çözümlemesi

 

An Essay Of Iconological Analysis On A Contemporary Turkish Painting

Elif ÇİMEN

İlköğretim Düzeyinde Matematik Yeterliliği İçin Gerekli Dört Temel Prensipten Birisi “Tersine Çevirme Prensibi” Nedir? Neden Önemlidir? Stratejileri Nelerdir?

 

What Is “Inversion Principle”, Which Is One Of Four Basic Principles Of Mathematical Proficiency In Elementary School Level? Why Is It Important? What Are The Strategies In Relation To The Principle?

Esin ACAR

Kredi Tahsisinde Rating Yönteminin Sorunlu Krediye Etkisi

 

The Effect Of Rating Method To Problematic Loans At Loan Allocation

Metin ATALAR - Nisa Kıymet ŞAHİN

Muhasebe Meslek Mensupları Arasında Yaşanan Haksız Rekabet Üzerine Bir Araştırma

 

A Study On Unfair Competition Among Accounting Professionals

Vesile ÖMÜRBEK - Tarık TÜRKOĞLU

Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarında Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Rolü

 

The Role Of Managers’ Ethical Leadership Behaviours On Organizational Justice Perception Of Workers

Avşar KURGUN - Erdem AKTAŞ - Ediz GÜRİPEK

Mütareke Meclisinde Ermeni Meselesi Tartışmaları

 

Discussions Of The Armenian Issue In The Armistice Assembly

Bünyamin KOCAOĞLU

Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakatine Etkisi

 

Impact Of The Service Quality Of Turkish Thermal Hotel Enterprises On Customer Loyalty

Oktay EMİR - Didem PAŞAOĞLU

Türkiye’de Gastronomi Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme

 

An Overall Assessment On The Gastronomic Tourism In Turkey

Turgay BUCAK - Ülker Erdoğan ARACI

Turistlerin Marka Algılarının Konaklama Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Antalya’daki Zincir Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

 

Brand Perception Of Tourists Their Effect On Accommodation Preferences: An Implementation On Accommodation Chain Enterprises In Antalya

S.Banu YILDIZ

Kalite Yönetim Sistemleri ve Tüketicinin Korunması Duyarlılığı:  İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

 

Quality Management Systems And Sensivity Of Consumer Protection: An Application At Five-Star Hotels In Istanbul

Göksel Kemal GİRGİN


 
 
 
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular