Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168146
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............HAZİRAN 2013..........CİLT 16................ 29. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
The Journal of Social Sciences Institute
ISSN1301-5265 

CİLT 16  SAYI 29  HAZİRAN 2013

BU SAYININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Cittaslow Hareketinde Çevre Eğitiminin Önemi

 

The Importance of Environmental Education in Cittaslow Movement

Abdullah KARATAŞ, Özgür KARABAĞ

Türkiye’de Coğrafya Öğretmeni Yetişirme (1923-1982)

 

Geography Teacher Training in Turkey

Niyazi KAYA

Şehirsel Toponimi: Balıkesir İlinde Mahalle Adları, Bir Sınıflandırma Denemesi

 

Urban Toponymy: Quarters Names in Balıkesir Province, a Classification Essay

Alpaslan ALİAĞAOĞLU

Beliren Yetişkinlikte Romantik Yakınlığı Kim Başlatabilir? Kişilik Özellikleri ve Kimlik Statüleri

 

Who Can Initiate a Romantic Intimacy in the Period of Emerging Adulthood? Personality Traits and Identity Status

Leyla ERCAN, Ali ERYILMAZ

Rokeach Değerler Envanteri Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

 

Rokeach Values Inventory Reliability and Validity Study

Ayşem ÇALIŞKUR, A. Esra ASLAN

Öğretim Lideri Olarak Okul Müdürlerinin Öğrencilerin Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

 

A Study On Effects Of School Principals’ On Student Achievements As Instructional Leaders.

Aydın BALYER, Yüksel GÜNDÜZ

Üniversite Öğrencilerinin Dini Yönelimleri İle Bireysel Değerleri Arasındaki İlişki

 

The Relationship between Personal Values and Religious Tendency among Turkish University Students

Kürşad YILMAZ

Sınıf Yönetimi: Öğretmen Adaylarının Deneyimleri

 

Classroom Management: Student Teachers’ Experiences

Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN

Küresel Ekonomik Krizin Etkileri: Panel Veri Analizi

 

Effects of the Global Economic Crisis: Panel Data Analysis

İsmet GÖÇER

İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Yapılandırmacı Etkinliklere Yönelik Tutumları (Afyonkarahisar İl Örneği)

 

Primary 4th And 5th Class Students’ Attitude on Constructivist Activity Which is Used in Social Science Lessons and Social Science’s Textbooks(Samples of Afyonkarahisar)

Gürbüz OCAK, Gülbahar KUŞ, Seçil KÜÇÜKİLHAN

Örgütlerde Duygusal Zeka

 

Emotional Intelligence In Organizations

Sibel SÜ ERÖZ

Rekabetçi Fiyat Belirlemede Faaliyet Tabanlı Direkt Maliyetleme Sistemi

 

Activity-Based Direct Costing System in Determining Competitive Price

Selim Yüksel PAZARÇEVİREN, Nisa Kıymet ŞAHİN

İzmir’de Faaliyet Göteren Hemşehri Derneklerinin Şehir Kimliğine Etkileri

 

Effects On The City Identity Of The Fellow Citizen Associations Operating In Izmir

Rasim AKPINAR

Algılanan Liderlik Tarzı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi, Marmaris’te Yer Alan Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama

 

Relationship Between Percieved Leadership Style And Organisational Commitment: Research On Fıve Star Hotel In Marmaris

Cafer TOPALOĞLU, Taner DALGIN

Turist Rehberlerinin İletişim Yeterlilikleri: Turistlerin Görüşlerinin Chaid Analizi İle Değerlendirilmesi

 

Communication Efficiencies of Tourist Guides: The Evaluation of Tourists’ Perceptions With Chaid Analyse

Seda ŞEN ŞAHİN, Cevdet AVCIKURT

Yiyecek İçecek Bölümlerinde İşgörenlerin ve Müşterilerin Hizmet Kalitesi Beklenti ve Algıları: Termal Otellerde Bir Araştırma

 

Service Quality Expectations and Perceptions of Customers’ and Employees’ in Food and Beverage Departments: A Study in Thermal Hotels

İbrahim GİRİTLİOĞLU

KİTAP TANITIMLARI

Selami Fedakâr: Özbek Sözlü Geleneğinde Masallar

Adnan Fırat ERHAYAT

Kamal Abdulla: Mitten Yazıya veya Gizli Dede Korkut (Aktaran: Dr. Ali Duymaz)

Fatma KAYA

 Prof. Dr. Saim Sakaoğlu-Prof. Dr. Ali Berat Alptekin: Nasreddin Hoca

Merdan BAŞCI

 Prof. Dr. Ali Berat Alptekin: Halk Bilimi Araştırmaları

Sevinç FİLAR

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular