Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168143
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............ARALIK 2012.............CİLT 15.................28. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
The Journal of Social Sciences Institute
ISSN1301-5265 

CİLT 15  SAYI 28  ARALIK 2012

BU SAYININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bilecik’te İklim Elemanlarının Hava Kirliliği Üzerine Etkisi

 

The Effect of Climate Elements on Air Pollution in Bilecik

Serpil MENTEŞE, Şermin TAĞIL

Çalgısal Belleğin Geliştirilmesinde Zihinsel Hazırlık Çalışmalarının Rolü

 

The Role Of Mental Practice For Developing Instrumental Memory

Gülşah SEVER, Şeyda ÇİLDEN

Lider Üye Etkileşimi ile Öğretmenlerin Performansları Arasındaki İlişki

 

The Relationship Between Leader-Member Exchange And Classroom Teachers’ Performance

Yusuf CERİT

Yapılandırmacı Odaklı Öğretim Tasarımı Modeli Örneği

 

Constructivist-Centered Intstructional Model Sample

Hasan Hüseyin ÖZKAN

Selman Rıza ve Dilbilim Çalışmaları Sözdizimsel Sorunları

 

Syntactical Problems In The Linguistics Studies Of Selman Riza

Xheladin ZYMBERAJ

İlköğretim Okullarının Fiziksel Yapılarının Eğitim Ve Öğretim Açısından Değerlendirilmesi

 

The Evaluation Of The Primary Schools’ Physical Structure In Terms Of Education

Ahmet YILMAZ

Küresel ve Ulusal Boyutları Bulunan Kentsel Yoksulluğu Azaltmada Yerel Yönetimler Çare Olabilir Mi?: Türkiye’deki Düzenlemeler, Dinamikler ve Değişkenler

 

Can Local Administrations be Remedy at Urban Poverty Alleviation Having Global and National Dimensions?: Regulations, Dynamics, and Variables in Turkey

Hüseyin ÖZGÜR,  Zuhal Önez ÇETİN

Evliya Çelebi’nin, Sultan IV. Mehmed ile Birlikte Katıldığı Bursa ve Çanakkale Boğazı Gezisi

 

Evliya Çelebi’s Bursa and the Dardanelles Trip with Sultan Mehmed IV

Şenol ÇELİK

Rusya’nın Karadeniz’le İlk Buluşması:İstanbul Antlaşması ( 13 Temmuz 1700 )

 

Russia’s Rendezvous with the Black Sea: The Istanbul Treaty (13 July 1700)

Osman KÖSE

Termal Konaklama İşletmelerinde Müşteri Memnuniyetine Etki Eden Unsurlar "Gönen Kaplıcaları Örneği"

 

Factors Effecting Customer Satisfaction in Thermal Accommodation Facilities “Example of Gönen Thermal Hotels”

Yusuf AYMANKUY, Volkan AKGÜL, Cansen Can AKGÜL

Türk Turizm Sektöründe İstihdamın Temel Özelliklerinin ve Sorunlarının Ücretli Çalışanlar Açısından Coğrafi Bölgelere Göre Analizi

Analysis of the Problems and Basic Characteristics of Employment in the Turkish Tourism Sector by Geographic Regionsin Terms of Paid Employees

İsmet KAYA

Bir Techirin ( ya da Soykırımın?) Dallanması: The Bastard of Istanbul

 

Ramifications of a Deportation (or Genocide?): The Bastard of Istanbul

L.Filiz ÖZBAŞ

Yeni Medya Üzerine: Kavramlar, Yaklaşımlar, Uygulamalar

 

On The New Media: Concepts And Approaches, Applications

Yeşim ÇELİK

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular