Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9883
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168192
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............HAZİRAN 2012...........CİLT 15................27. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

The Journal of Social Sciences Enstitute

ISSN1301-5265

CİLT / VOLUME 1
5 SAYI / NUMBER : 27 HAZİRAN/JUNE 20
12

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRLERDEN - FROM EDITORAL BOARD

COĞRAFYA ABD

ZONGULDAK’TA HAVA KİRLİLİĞİ (PM10 & SO2) İLE İLİŞKİLİ OLARAK SEÇİLMİŞ SOLUNUM YOLU HASTALIKLARININ ZAMANSAL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ

SPATIAL AND TEMPORAL VARIATIONS OF SELECTED RESPIRATORY DISEASES IN RELATION TO AIR POLLUTION IN ZONGULDAK

Şermin TAĞIL - Serpil MENTEŞE

 

3

EĞİTİM BİLİMLERİ ABD

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGI VE BEKLENTİLERİ

TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTIONS AND EXPECTATIONS REGARDING “SCIENTIFIC RESEARCH METHODS” COURSE

Levent AKGÜN

 

21

SINIFTA ÖZGÜR DÜŞÜNMEYE YÖNLENDİRME DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPMENT OF THE BEHAVIOR SCALE OF DIRECTING FREETHINKING IN THE CLASS

Çiğdem KAN

 

31

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ İLE BUNLARI TERCİH ETME NEDENLERİ

THE TEACHING METHODS AND TECHNIQUES USED BY TEACHERS IN TEACHING PROCESS AND THE REASON WHY TEACHERS PREFER THEM

Yücel KAYABAŞI

 

45

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ABD

ARMONİ EĞİTİMİ NEDEN ZORDUR?

WHY THE HARMONY TRAINING IS DIFFICULT?

Deniz Beste ÇEVİK - Ebru Güner CANBEY - İstemihan TAVİLOĞLU

 

69

İLKÖĞRETİM ABD

PORTAGE ERKEN EĞİTİM PROGRAMININ KURUM ORTAMINDA YAŞAYAN 5–6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ İLE AİLE KATILIM DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE EFFECTS OF PORTAGE EARLY EDUCATION PROGRAM ON FAMILY INVOLVEMENT AND DEVELOPMENT OF CHILDREN AT THE AGE OF 5-6 LIVE WITH THEIR IN SOCIAL SERVICES AND CHILDREN PROTECTION AGENCY

Kazım BİBER - Ozana URAL

 

87

İŞLETME ABD

İNSAN KAYNAKLARINA BAKIŞ AÇISININ SAPTANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

A STUDY OF HUMAN RESOURCES TO DETERMINE THE IZMIR LOOK ANGLE

Tamer KEÇECİOĞLU - Mustafa Kemal YILMAZ

 

129

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ

MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY BY SERVQUAL METHOD IN BANKING SECTOR

Nihan ÖZGÜVEN

 

157

KÜÇÜK İŞLETME SAHİPLERİNİN DİNDARLIK DÜZEYLERİ, ETİK İDEOLOJİLERİ VE ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

RELATIONSHIPS BETWEEN RELIGIOSITY LEVELS, ETHICAL IDEOLOGIES AND PERCEPTIONS OF SMALL BUSINESS OWNERS

Volkan ÖZBEK - Gökhan ÖZER

 

169

HİZMET SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ GÜVENİ VE MÜŞTERİ BAĞLILIĞI: BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

CONSUMER TRUST AND CUSTOMER LOYALTY IN SERVICE INDUSTRY: A STUDY OF BANKING SECTOR

Fatih KOÇ - Nihat KAYA

 

189

SOSYOLOJİ ABD

ÖĞRENCİLERDE DİKKAT VE MOTİVASYON ZAFİYETİNE NEDEN OLAN BAZI FAKTÖRLER

SOME FACTORS WHICH CAUSE THE LACK OF MOTIVATION AND CONCENTRATION IN STUDENTS

Bedri KATİPOĞLU

 

225

TARİH ABD

PERS HAKİMİYETİ ALTINDA BATI ANADOLU’DA SİKKE BASIMI

COINAGE OF THE WESTERN ANATOLIA UNDER THE PERSIAN RULE

Serap Özkan KILIÇ

 

239

XIX. YÜZYILDA OSMANLI-BELÇİKA TİCARİ İLİŞKİLERİ

COMMERCIAL RELATIONS BETWEEN OTTOMAN STATE AND BELGIUM IN 19TH CENTURY

Mehmet TEMEL

 

247

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ABD

TÜRKİYE’DE MEDİKAL TURİZM UYGULAMALARI; İSTANBUL VE ANKARA ÖRNEĞİ

MEDICAL TOURISM APPLICATIONS IN TURKEY; İSTANBUL AND ANKARA EXAMPLE

R. Pars ŞAHBAZ - Uğur AKDU - Serap AKDU

 

267

OTEL ATMOSFERİNİN TURİSTLERİN BEKLENTİ VE ALGILAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BOZCAADA’DA BİR UYGULAMA

THE EFFECTS OF HOTEL ATMOSPHERE ON TOURISTS’ EXPECTATIONS AND PERCEPTIONS: AN APPLICATION AT BOZCAADA 

Murat AKSU - Düriye BOZOK

 

297

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE DEMOGRAFIK ÖZELLIKLER ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI: BIR UYGULAMA ÇALIŞMASI

ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: AN EMPIRICAL STUDY

İsmet KAYA

 

319

BUTİK OTEL ÇALIŞANLARININ BUTİK OTEL KAVRAM, ÖZELLİK VE HİZMETLERİNİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

A RESEARCH ON THE BOUTIQUE HOTEL EMPLOYEES’ PERCEPTIONS OF BOUTIQUE HOTEL CONCEPT, CHARACTERISTICS, AND SERVICES : A CASE STUDY OF NEVŞEHİR

Lütfi BUYRUK - Duygu EREN

 

339

TÜKETİCİLERİN TEZ YEMEK TÜKETME NEDENLERİ: MERSİN ŞEHİR MERKEZİNDE FAALİYET GÖSTEREN YEREL, ULUSAL, ULUSLARARASI ZİNCİR TEZ YEMEK İŞLETME MÜŞTERİLERİ ÖRNEĞİ

REASONS OF CONSUMING FAST FOOD IN LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL CHAIN OF FAST FOOD BUSINESESS IN THE MERSIN CITY

Kamil UNUR - Derya Kaya GÖK

 

357

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ABD

YAZINSAL METINLER ÇEVIRISINDE EŞDEĞERLIK ARAYIŞI

LOOKING FOR EQUIVALENCE IN THE TRANSLATION OF LITERARY

Sergül VURAL KARA

 

391

KWL KARTLARININ INTERNET ORTAMINA UYARLANMASI VE WEB SAYFALARININ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE UYGULANMASI

ADAPTATION OF KWL CHARTS TO THE INTERNET AND THE USE OF WEB PAGES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Fatih YAVUZ

 

403

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ HAKEMLİ BİR DERGİDİR.

NOT: Anabilim dallan ile yazarların soyadları alfabetik sıralama ile yazılmıştır.

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular