Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9883
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168191
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............ARALIK 2011..............CİLT 14................26. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

The Journal of Social Sciences Enstitute

 

ISSN1301-5265

CİLT / VOLUME 14
SAYI / NUMBER : 26 ARALIK/DECEMBER 20
11

İÇİNDEKİLER

 

EDİTÖRLERDEN

 

EĞİTİM BİLİMLERİ ABD

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİLİK ALGILARI VE KOPYA ÇEKMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

The Relationship Between Teacher Candidates’ Self-Efficacy Perceptions and Their Attitudes Towards Cheating

Kemal Oğuz ER - Uğur GÜRGAN

1

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI DİL DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE YABANCI DİL AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

The Relationship Between Foreign Language Achievement and AttitudesTowardsEnglish Courses of Prospective Primary School Teachers

Gülten Genç - Ahmet KAYA

19

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ

Self- Evaluation of Teachers In Terms of Variables Effecting Quality of Instruction Service

Hasan Hüseyin ŞAHAN

31

PİYANO DERSİNDE KULLANILAN ANLAMLANDIRMA STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİNE VE TUTUMLARINA ETKİSİ

The Effect of Elaboration Strategies Used in Piano Lessons on Students’ Learning Levels and Attitudes

Zeynep KUŞ ÖZER-Kemal Oğuz ER

47

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN EĞİTİM PROGRAMINI YÖNETME DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

The Evaluation of the Attidutes of the Primary School Principals Toward Curriculum Management

Yalçın ERGÜNEŞ - Bahri MERCAN

67

ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ YABANCI DİL ÖĞRETİM ELEMANLARININ GENEL VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARI

Attitudes of Instructors at State and Private Universities Towards Computer Usage in General and Teaching Foreign Language

Birsen BAĞÇECİ - Bülent DÖŞ

83

LİSE VE DENGİ OKUL ÖĞRENCİLERİNİN MADDE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

An Investigation of Substance Use Among the High School Students (City of Tokat as a Sample)

Yavuz Selim AĞAOĞLU

97

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ABD

ANADOLU VE DİĞER KÜLTÜRLERDE İŞARET VE SİMGELERDE ANLAM

Meaning In Signs And Symbols In Anatolian And Other Cultures

Nuray GÜMÜŞTEKİN

103

 

İKTİSAT ABD

Doğrudan Yabancı Yatırımların GELİŞİNİ ETKİleyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Model

The Factors Affecting Inwards of Foreign Direct Investments: A Model on Turkey

Mehmet Emin Erçakar- Alpaslan Serel- Metehan Yılgör

119

 


BÖLGESEL ENTEGRASYON ANLAŞMALARI VE ÜÇÜNCÜ  ÜLKELERE ETKILERI

Regional Integration Agreements and Their Impacts on Third Countries

Zeynep KAPLAN

İLKÖĞRETİM ABD

BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GELİŞİMLERİNDE SINIF REHBERLİĞİ PROGRAMININ ETKİSİ: VAN-ALABAYIR KÖYÜ ÖRNEĞİ

The Effects of Classroom Guidance Program to the Social Development of First Class Students: A Case of Van-Alabayır Village

Gülgün BÜYÜKIŞIK - Serap NAZLI

145

İŞLETME ABD

GRÖNROSS MODELİNE GÖRE BANKACILIKTA HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, SADAKATİ VE DAVRANIŞSAL NİYETE ETKİSİ

The Effects of Banking Service Quality on Customer Satisfaction, Loyalty and Behavioral Intentions with According to Grönross Model

Hakan KİTAPÇI - Ayşegül YILDIRIM - Orhan ÇÖMLEK

177

YÖNETİCİLERİN KULLANDIKLARI MOTİVASYONEL DİL VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

The Motivational Language Used by Managers and It’s Effect on Performance

İbrahim Sani MERT

197

SİYASİ PARTİLERİN UYGULADIĞI PAZARLAMA ANLAYIŞININ VE HEDEF PAZAR STRATEJİSİNİN SEÇİM BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

The Importance of The Applied Marketing Understanding And Target Market Strategy With Respect to Achievement of Political Parties

Mehmet Emin AKKILIÇ - Mehmet Oğuzhan İLBAN - Volkan ÖZBEK

215

REKABETÇİ STRATEJİLERİN BAŞARISINDA, BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL ATİKLİĞİN ETKİSİ

The Effect of Information Management and Organizational Agility on Success of Competitive Strategy

Gönül BUDAK-Didem GÜLERYÜZ-Işıl TÜRKYILMAZ-Semiha KILIÇASLAN

241

SOSYOLOJİ ABD

FREUD PSİKANALİZİNDEKİ NEVROZ AÇILIMINA TEPKİLER

The Reactions against the Neurotic openings in the Freudian Psychoanalysis

Bedri KATİPOĞLU

259

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ABD

SAVAŞ ALANLARI TURİZMİ: GELİBOLU YARIMADASINA GELEN ZİYARETÇİLERE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Battlefield Tourism: A Survey With The Visitors of Gallipoli Battlefields

Lütfü ATAY

267

LİSANS DÜZEYİNDE TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

A Research For Determining The Perspectives Of The Students Studying Tourist Guiding At Undergraduate Level On The Profession

Gülay Özdemir YILMAZ

281

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ÇALIŞANLARIN HİZMET KALİTESİNE ETKİSİ VE MARDİN’DE BİR UYGULAMA

The Effect On The Quality Of The Service Employees Organizational Communication in Hotel Businesses And An Application In Mardin

Kemal EROĞLUER

299

TÜRK OTEL ZİNCİRLERİ VE BÜYÜME STRATEJİLERİ

Turkish Hotel Chains and Their Growth Strategies

Önder MET-Barış ERDEM

333

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ABD

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE RESMİN MATERYAL OLARAK KULLANIMI VE ÖNEMİ

Use And Importance Of Illustration As Materials In Foreign Language Teaching

Ali KARAKAŞ -Gülçin KARACA

351

 

 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ HAKEMLİ BİR DERGİDİR.

NOT: Anabilim dallan ile yazarların soyadları alfabetik sıralama ile yazılmıştır.

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular