Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168151
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............HAZİRAN 2010...........CİLT 13................23. SAYI Yazdır E-posta
 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

The Journal of Social Sciences Enstitute

 

ISSN1301-5265

CİLT / VOLUME 13
      SAYI / NUMBER : 23     HAZİRAN / JUNE 20
10

 

KAPAK

 

İÇİNDEKİLER

 

Sayfa No

  

Coğrafya Eğitimi ABD - (Department of Geography)

  

Antakya’da (Hatay) Yer Seçiminin Jeomorfolojik Özellikler Ve Doğal Risk Açısından Değerlendirilmesi 

Discussion Of Geographical Survey In Respect Of Geomorphologic Characteristics And Natural Risks In Antakya (Hatay)

1-16

Emre ÖZŞAHİN
  

Eğitim ABD - (Department of Education Sciences)

  

Akran Yardımcılığı Müdahalesinin Etkililiği: Balıkesir Karesi İlköğretim Okulu Örneği

The Effectiveness of Peer Helpers’ Interference: The Case Of Karesi Primary School

17-35

Derya UYSAL-Serap NAZLI
  

Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Bütünleştirilen Hobiterapi Uygulamasının Bir Eğitim Kurumunun Örgüt Depresyonu Üzerindeki Etkisi

The Effect Of Hobby Therapy Practice, Which Is Integrated With Cognitive-Behavioral Approach On Organızation Depressıon Of An Educatıon Institution

36-50

Sevgi SEZER
  

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Okumakta Olan 3. ve 4. Sınıf Flüt Eğitimcisi Adayların Flüt Öğretimindeki Hedefler Hakkında Bilgi Sahibi Olma Durumları

The Situations of Being Knowledgeable About the Targets in Flute Teaching of the 3rd and 4th Class Flute Teacher Trainees Who Have Been Trained in Music Teacher Training Institutions

51-62

Özge Gençel ATAMAN
  

Güzel Sanatlar Eğitimi ABD - (Department of Fine Arts)

  

1914-1940 Yılları Arasında Avrupa’da Eğitim Alan Sanatçılarımızın Ülkemizdeki Sanat Eğitimine Katkıları

In Europe Between The 1914 And 1940 Years Trained Artists Contrıbutıons To The Art Educatıon In Our Country

63-78

Oğuz DİLMAÇ
  

Alan Derslerinin Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

The Effects Of Main Courses On Creative Thinking Abilities Of Visual Art Teacher Candidates

79-92

Oğuz DİLMAÇ
  

İsletme ABD - (Department of Management)

  

Kurumsal İtibar Bileşenlerinin Algılanan Önemi Demografik Özelliklerden Etkilenmekte Midir?

Are Perceived Importance Levels of Corporate Reputation Components Affected by Demographic Factors?

93-114

Esra ALNIAÇIK-Ümit ALNIAÇIK-Nurullah GENÇ
  

A Meta Analytic Study On The Importance Of Weak Ties In Organizations

A Meta Analytic Study On The Importance Of Weak Ties In Organizations

115-128

Serkan ADA-Şebnem ADA
  

Tarih ABD - (Department of History)

  

Mehmet Yazar'ın TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanlığı Dönemi

 Mehmet Yazar’s Presidential Term at UCCE (The Union of Chambers and Commodity Exchanges)

129-139

Hüseyin ÇAVUŞOĞLU
 

15. Yüzyılda Memlûkların Doğu Akdeniz Siyaseti

The Eastern Mediterranean Policy of the Mamlūks in the 15th Century

140-151

Abdullah Mesut AĞIR
  

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD - (Department of Tourism and Hotel Management)

  

Katılımcı Turizm Planlaması; Fethiye’de Alan Araştırması 

Participatory Tourism Planning; A Field Research In Fethiye

152-170

Ramazan Pars ŞAHBAZ-Uğur AKDU
  

Türk Dili ve Edebiyatı ABD - (Department of Turkish Language and Literature)

  

Balıkesir ve Çevresinde Hayvan Benzetmecesine Bağlı Köy Seyirlik Oyunları

Village Plays Based on Animal Imitations in Balıkesir and its Surrounding

171-185

Ali DUYMAZ-Halil İbrahim ŞAHİN
  

Türk Kültüründe “Kavaktan İnen Gelin” Motifi

The Bride Climbing down the Holy Poplar in Turkish Culture

186-195

Pervin ERGUN
  

Metinler ve Metinlerarası Okuma: Suskunlar

Textual and Intertextual Reading: Suskunlar (The Mute)

196-206

Ayşe Melda ÜNER
  

Cevrî Divanı’nın Fahri Bilge Nüshasında Yer Alan Neşredilmemiş Şiirler 

The Unpublished Poems of Cevri in The Manuscript of Fahri Bilge

207-221

Haluk AYDIN
  

Editöre Mektup

Letter To The Editor

222-224

Serap Yücel DOĞAN
  

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme - (Book Presentation and Evaluation)

 
  

Hakan Ülper, “Okuma ve Anlamlandırma Becerilerinin Kazandırılması”

Hakan Ülper, “Okuma Ve Anlamlandırma Becerilerinin Kazandırılması”

225-227

Sedat KARAGÜL
  
  

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yazım ve Yayım Kuralları-

 
  

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemli Bir Dergidir
The Journal of Social Sciences Institute is a peer reviewed journal

 
  

NOT: Anabilim dallan ile yazarların soyadları alfabetik sıralama ile yazılmıştır.

 
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular