Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9883
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168182
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............ARALIK 2008..............CİLT 11................20. SAYI Yazdır E-posta
 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

The Journal of Social Sciences Enstitute

 

ISSN1301-5265

CİLT / VOLUME 11
      SAYI / NUMBER : 20     ARALIK / DECEMBER 2008

 

İÇİNDEKİLER

 
 

Sayfa No

  

Beden Eğitimi ve Spor ABD - (Department of Physical Education and Sport)

  


Kortizol Sirkadiyen Ritmini Etkileyen Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin Karşılaştırılması 

The Comparison of Some Physiological and Physical Parameters Affecting Cortisol Circadian Rhythm

1-10

İbrahim ERDEMİR - Ertan TÜFEKÇİOGLU
  

Eğitim Bilimleri ABD - (Department of Education Sciences)

  

Öğretmenlerin Değisen Rehberlik Hizmetlerini ve Kendi Rollerini Algılamaları

Teacher’s Perception of changing Guidance Services and Their Own Roles

11-25

Serap NAZLI
  

Duyuşsal Özelliklerin Gelişimi Açısından Fiziki Ortamdan Kaynaklanan Örtük Programın İncelenmesi

Investigating Hidden Curriculum that Emerges from the Physical Setting Regarding Affective Characteristic Development

26-38

İbrahim TUNCEL
  

Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Sosyal-Bilişsel Bağlamda Bilgiyi Oluşturmaya Katkısı

Contribution of Constructivist Learning Approach to Constructing Knowledge in Socio-Cognitive Context

39-67

Bünyamin YURDAKUL
  

İlkögretim Yedinci Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programının Değerlendirilmesi

Evaluation of Primary School Seventh Grade the Citizenship and Human Rights Curriculum

68-95

Nihat UYANGÖR
  

İsletme ABD - (Department of Business Administration)

  

Demografik Özelliklerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılaması Üzerindeki Rolü: Bandırma Yerelinde Bir Araştırma

The role of demographic characteristics on the perception of corporate social responsibility: A study in the town of Bandırma

96-110

Harun KAYA
  

Farklılık Kavramına ve Farklılıkların Yönetimine Temel Oluşturan Sosyo-Psikolojik Kurumlar ve Yaklaşımlar

The socio-psychological theories and approaches that forms the base of diversity and diversity management

111-124

Olca SÜRGEVİL
  

Müzik ABD - (Department of Music)

  

Balıkesir Türkülerinde İlçelere Göre Ritmik Yapı

According to District Rhythmic Structure in Balıkesir Folk Song

125-133

Cansevil TEBİŞ
  

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD - (Department of Tourism and Hotel Management)

  

Küresel Rekabet Ortamında Turizm İşletmelerinde Soyut İmaj Oluşturma

Theoretıcal Image Buldıng For The Tourıstıc Enterprıses At Global Competıtıve Envıronment)

134-149

Ayhan GÖKDENİZ-Nuran AŞIK
  

Türk Dili ve Edebiyatı ABD - (Department of Turkish Language and Literature)

  

Karakalpakistan’da Efsane Çalışmaları

The Legend Studies in Karakalpakhstan

150-156

Pınar FEDAKAR
  

Üç İstanbul: Yahya Kemal-Orhan Veli ve İlhan Berk’in Şiirlerinde İstanbul

Three Istanbul Istanbul in the poems of Yahya Kemal, Orhan Veli and Ilhan Berk

157-171

Mehmet NARLI
  

İkinci Yeni Şairlerinin Gözüyle Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiiri

The viewpoints of the New Second Poets on Yahya Kemal Beyatlı’s Poetry

172-182

Ertan ÖRGEN
  

Yabancı Diller ABD - (Department of Foreign Language)

  

Seküler Dramanın Doguşu

The Rise of Secular Drama

183-194

Mümin HAKKIOGLU
 

Bir Özyasam Öyküsünün Sunumu: Doris Lessing’in Tenimin Altında: Özyaşam Öykümün 1949’a Kadar Olan İlk Bölümü

Presentatıon Of A Lıfe Story: Dorıs Lessıng\\\'S Under My Skın: Volume One Of My Autobıography To 1949

195-204

Sezer Sabriye İKİZ
  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemli Bir Dergidir 

NOT: Anabilim dalları ile yazarların soyadları alfabetik sıralama ile yazılmıştır.

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular