Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9883
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168174
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............HAZİRAN 2008...........CİLT 11................19. SAYI Yazdır E-posta
 
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

The Journal of Social Sciences Enstitute

CİLT / VOLUME 11      SAYI / NUMBER : 19     HAZİRAN / JUNE 2008

 

İÇİNDEKİLER

 
 

Sayfa No

  

Beden Eğitimi ve Spor ABD - (Department of Physical Education and Sport)

  

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Niteliklere Yönelik Algılamalarının Değerlendirilmesi 

Evaluation of the Students’ Perceptions Who Study at the School of Physical Education and Sports of the Qualifications That Should Be Possessed By Faculty Members

1-7

Süleyman Murat YILDIZ
  

Eğitim Bilimleri ABD - (Department of Education Sciences)

  

Okul Yöneticilerinin Okuldaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

The Evaluation of the School Administrators’ Thoughts about the Counselling and Guidance Services in Their Own Schools

8-22

Nilüfer ÖZABACI-Neşe SAKARYA-Melike DOGAN
  

Korunmaya Muhtaç ve Ailesiyle Yaşayan 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması

A Comparison of Social Skills of 6-Year Old Unprotected Children and 6-Year Old Children Living with Their Family

23-39

Berrin AKMAN - Hülya GÜLAY
  

Cografya ABD - (Department of Geography)

  

2005 Yılı Coğrafya Öğretim Programının Uygulanma Düzeyi: 9. Sınıf Coğrafya Programı Örneği

The Practicability Level of Geography Curriculum in 2005: The Sample of 9. Grade Curriculum

40-59

Niyazi KAYA - Eyüp ARTVİNLİ - Hasan BULUT
  

Coğrafya Öğreniminde Aktif Öğrenme Uygulamaları (Hava Kirliligi Örnegi)

Active Learning Application of Geography Teaching (A Simple of Air Pollution)

60-74

Hakan ÖNAL - Ersin GÜNGÖRDÜ
  

İsletme ABD - (Department of Business Administration)

  

Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi

Relationships between Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behaviour in Hotel Establishments

75-94

Oya İnci BOLAT - Tamer BOLAT
  

Üniversite Mezunu Yetişkinlerin Farklı Organizasyonlarda Gönüllü Hizmet Vermesini Etkileyen Faktörler

Factors Influencing College Graduate Adults to Provide Volunteer Service in Different Organizations

95-106

Serap PALAZ - İsmet BOZ
  

Tarih ABD - (Department of History)

  

XVII. Yüzyıl Sonlarında Balıkesir’de Giyim Kuşam

Dressing in Balıkesir at the End of the 17th Century

107-115

İlker ER - Serdar GENÇ
  

Türk Dili ve Edebiyatı ABD - (Department of Turkish Language and Literature)

  

Kaz Dağlarında Dağ, Ağaç ve Ocak Kültü Üzerine İnanış ve Uygulamalar

The Beliefs and Practices on Mountain, Tree and Fire Cults in “Kaz Mountains”

116-126

Ali DUYMAZ - Halil İbrahim ŞAHİN
  

Ahmet Midhat Efendi’nin Eserlerinde Düşmüş Kadına Uzanan El: Mihnetkesan ve Henüz On Yedi Yasında

The Helping Hand That is Extended Towards the Fallen Women in the Works Of Ahmet Midhat Efendi: Mihnetkesan and Henüz On Yedi Yasında

127-137

Ayşe Melda ÜNER
  

Kültürün Merkezi İstanbul’dan Ekonomik-Sosyal Çatışmanın Merkezi İstanbul’a -Kültürel Bir Başkentten Gecekondu Şehrine Geçiş

Transition from Cultural Center stanbul to Economic and Social Conflict Center stanbul -Transition from Cultural Capital to Slum City

138-159

Salim ÇONOĞLU
  

Amat’ta Yapı ve Simgeler

Structure and Symbols in “Amat”

160-174

Ertan ÖRGEN
  

Yabancı Diller ABD - (Department of Foreign Language)

  

Luise Rinsers’in Dedektiv Romanları Üzerine Kriminal ve Eleştirel Bir Analiz

Die Neue Form Des Kriminalromans Am Beispiel Von Luise Rinsers Kriminalroman “Sündenbock”

175-184

Sabri EYİGÜN
  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemli Bir Dergidir 

NOT: Anabilim dallan ile yazarların soyadları alfabetik sıralama ile yazılmıştır.

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular