Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168142
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............ARALIK 2007..............CİLT 10................18. SAYI Yazdır E-posta
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Journal of Social Sciences Institute

 

CİLT / VOLUME 10      SAYI / NUMBER : 18     ARALIK / DECEMBER 2007

 

İÇİNDEKİLER

 
 

Sayfa No

Eğitim Bilimleri ABD

  

Psikolojik Danışmanların Değişen Rollerini Algılayışları 

School Counselors’ Perception of Their Changing Roles 

1-17

 

Yard. Doç. Dr. Serap NAZLI

  

Coğrafya ABD

  

Dinler Coğrafyasına Küresel Bir Bakış  

18-44

 

A Global Perspective into Geography of Religions

Prof. Dr. Fügen BERKTAY- Yard. Doç. Dr. Emin ATASOY

  

İktisat ABD

  


Finansal Faktörlerin Reel Para Talebi Üzerindeki Rolü: Türkiye Örnegi 

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

 

 

45-61

 

Prof. Dr. Mustafa SEVÜKTEKİN- Öğr. Gör. Mehmet NARGELEÇEKENLER

  

İsletme ABD

  


Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan ve Türkiye Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Kültürlerarası Araştırma 

Enterprise and A Cross-Cultural Research Upon University Students of Kazakhstan and Turkey with Regards to Their Enterprising Capabilities

 

62-86

 

Doç. Dr. Semra GÜNEY-Arman NURMAKHAMATULU

  

Mersin’de Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli isletmelerin Kurumsallaşma Göstergeleri Açısından İncelenmesi 

Investigation of Institutionalisation Indicators of the Small and Medium Sized Enterprises Operating in Mersin

 

87-110

 

Yard. Doç. Dr. Ayşehan ÇAKICI-Arş. Gör. Burcu Şefika ÖZER

  

Sosyoloji ABD

  

Yirminci Yüzyıl Sosyolojisinde Kentsel Yasam 

Urban Life in The Sociology of Twentieth Century

 

111-126

 

Yard. Doç. Dr. Cevat ÖZYURT

  

Tarih ABD

  

Lozan Barıs Konferansında Musul 

Musul at the Lausanne Peace Conference

 

127-140

 

Yard. Doç Dr. Esra Sarıkoyuncu DEĞERLİ

  

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD

  

Küçük Otel İsletmeleri ve Çevre Yönetimi 

Small Hotel Enterprises and Environmental Management

 

 

 

141-156

Yard. Doç. Dr. Murat EMEKSİZ
  

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Ders Programlarının Fonksiyonel Açıdan İncelenmesi 

In View of Functional, an Inspection on the Curriculum in the Institutions Rendering Tourism Education in the Level Graduation

 

 

157-167

Doç. Dr. Ali Kemal GÜRBÜZ-Ayhan DAĞDEVİREN
  

Türk Dili ve Edebiyatı ABD

  

Dalaman (Muğla)Yöresi Kadınlarının Bedensel Özelliklerle İlgili Yorumları 

Interpretations of Women who Live in Region of Dalaman (Muğla) about Physical Characteristics

 

 

168-193

Aras. Gör. Aslı BÜYÜKOKUTAN
  

Balıkesir ve Çevresinde Geleneksel Kadın Giysisi “Ferace” Hakkında Etnoğrafik Bir Araştırma 

An Ethnographic Research about Traditional Women Cloth Named Ferace in Balıkesir Region

 

 

194-205

Yard. Doç. Dr. Süheyla SARITAŞ-Mehtap TÜRKSOY- Suna BİLEN
  

Zıt Kutuplarda ki Kahraman: Fahim Bey ve Vamık Bey 

Two Grotesque Heroes in Polar Sides: Fahim Bey and Vamık Bey

 

 

206-209

Aras. Gör. Fatih KANTER
  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemli Bir Dergidir 

NOT: Anabilim dallan ile yazarların soyadları alfabetik sıralama ile yazılmıştır.

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular