Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9883
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168173
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............MAYIS 2006................CİLT 9..................15. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Journal of Social Sciences Institute

 

CİLT / VOLUME 9      SAYI / NUMBER : 15     MAYIS / MAY 2006

 

 

İÇİNDEKİLER  

BEDEN EĞİTİMİ

 

 

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yapıyı Kurma Boyutunda Liderlik Davranışlarının Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması

The Comparıson of Leadershıp Behavıors on Inıtıatıon of Structure of Students Studyıng In The College of Physical Educatıon And Sport At Selçuk Unıversıty Accordıng To Their Year Levels.

1

Arş. Gör. Erdil DURUKAN, Yrd. Doç. Dr. Süleyman CAN,  Yrd. Doç. Dr. A. Naci ARIKAN, Yrd. Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ 

EĞİTİM BİLİMLERİ

 

 

Sınıf  Rehberliği Etkinliklerinin Öğrencilerin Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları, Akademik Başarıları ve Sınav Kaygıları Üzerindeki Etkisi

The Effect of Classroom Guıdance Actıvıtıes on Students’ Effectıve Studyıng Habıts, Academıc Success, And Exam Anxıety

21

 

Uzman Yağmur AVCI, Yrd. Doç. Dr. Serap NAZLI 


 

 


İKTİSAT

 

 

Enflasyonun Otomotiv Sektöründeki İşletmeler Üzerindeki Etkisi: Balıkesir İli Örneği

The Effects of Inflatıon on The Enterprıses In Automotıve Sector: An Applıcatıon In Balıkesır

43

 

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER, Arş. Gör. Özlem KÖROĞLU 

İŞLETME

 

 

 

İşletmelerde Yeni Bir Yönetim Yaklaşımı: Kıyaslama (Benchmarking) (Yazınsal Bir İnceleme)

A New Management Approach In Companıes: Benchmarkıng (A Conceptual Framework)

65

Arş. Gör. Barış ERDEM


TARİH

 

 

Abbasiler Döneminde Hurremiye Mezhebi ve Babek İsyanı

95

Öğr. Gör. Sebahattin ÇELİK 


TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

 

 

Konaklama İşletmelerinde Kurumsal İmaj Oluşturma Süreci 

107

 

The Process of Creatıng A Corporate Image ın Lodgıng Establıshments

Öğr. Gör.Dr. Oya İnci BOLAT 


Reklamın Turistlerin Satın Alma Davranışları Bakımından İncelenmesi

 

127

 

A Study of Advertısement ın Terms of Tourists’ Buyıng Behavıours

 

 Öğr. Gör. Banu GÜLEÇ

 

Otel İşletmelerinde Müşteri Sadakatinin Değerlendirilmesi: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

159

 

Customer Loyalty Assessment ın Hotel Enterprıses: An Applıcatıon ın Fıve Stars Hotel Enterprıses ın İstanbul 

Yrd. Doç. Dr. Murat Selim SELVİ, Bilim Uzmanı Fatih ERCAN

NOT: Anabilim dallan ile yazarların soyadları alfabetik sıralama ile yazılmıştır.

 

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular