Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168135
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............HAZİRAN 2019............CİLT 22..................41. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
The Journal of Social Sciences Institute
ISSN1301-5265 


CİLT 22  SAYI 41  HAZİRAN 2018

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

DİL VE EDEBİYAT / LANGUAGE AND LITERATURE

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÖĞRENME FARKLILIKLARI: DİL ÖĞRENME YÖNELİMLERİ VE STRATEJİLERİ
Individual Differences among Preparatory School Students: Learning Orientations and Strategies
Burak AYDIN, Feryal ÇUBUKÇU

JULİA KRİSTEVA’NIN “POSSESSIONS” ADLI ROMANINDA POLİSİYE KURGU VE ANLATI ÇÖZÜMLEMESİ

Dedective Fiction and Analysis of Narration in Julia Kristeva’s Novel, “Possessions”

Mehmet BAKİ

TÜRKÇEDE BEN VE SEN ZAMİRLERİNİN KÖK DEĞİŞTİRMESİ ÜZERİNE

On the Root Changing of Ben and Sen Pronouns in Turkish

Süleyman ERATALAY

“YİNE / GENE” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE

About Turkish Word Forms “Yine / Gene”

Zeynep ŞİMŞEK UMAÇ

EĞİTİM BİLİMLERİ / EDUCATIONAL SCIENCES

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI İLE MESLEKİ DENEYİM SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

The Relationship between Teaching Experience Level and the Classroom Management Orientations of English Language Teachers

Fidel ÇAKMAK

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM MATERYALİ GELİŞTİRME VE KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Viewpoints of Social Studies Teacher Candidates about Instructional Material Development and Usage

İlker DERE

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALLARINDA YAPILAN FLÜT İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERDE ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ

Research Trends in Postgraduate Thesis Studies on Flute in Departments of Music Education

Özge GENÇEL ATAMAN

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI ve DERS KİTAPLARININ (2018) DİJİTAL VATANDAŞLIK KAVRAMI VE ALT BOYUTLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

The Research of Social Studies Books and Teaching Program (2018) within The Framework of Digital Citizenship Notion and Sub Dimension

Tolga KARA, Emin ATASOY

BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE GECE GÜNDÜZ KAVRAMLARINI ANLAYIŞLARINA ETKİSİ

The Effect of Integrated Science and Literacy Activities on Children's Understandings of Shape of the Earth and Day- Night Concepts

Esra YILDIZ, Sinem GÜÇHAN ÖZGÜL, Mesut SAÇKES

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER / ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

İŞGÖREN SESSİZLİĞİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

A Conceptual Study on Employee Silence

Tahsin AKÇAKANAT, İlkay DİRİN

BİRİKİM DEĞERLENDİRME TERCİHİ İLE BANKA SEÇİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MULTİNOMİNAL LOJİSTİK REGRESYON İLE ANALİZ EDİLMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

Analyzing the Relationship Between Savings Estimate and Preferences for Banks Via Multinominal Logistic Regression: Case of ESKİŞEHİR

Serpil ALTINIRMAK, Mustafa ERGÜN, Çağlar KARAMAŞA, Orkun ŞEN, Ahmet AYTEKİN, Basil Oluch OKOTH

CDS İLE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Long Term Relationship between CDS and Currency Exchange Rates: The Turkish Case

Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU

KİŞİ-İŞ UYUMU VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİNDE İŞTE KENDİNİ YETİŞTİRMENİN ARACI ETKİSİ
Mediating Effect of Thriving at Work on the Relationship between Person-Job Fit and Life Satisfaction

Hüseyin ÇIRPAN, Pelin VARDARLIER, Ömer Erdem KOÇAK
KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE KONTROL ODAĞI VE İŞE YÖNELİK UMUT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Investigation of the Relationship between Locus of Control and Work Hope with Canonical Correlation Analysis

Ayşe DEMİRHAN, Altan DOĞAN, Serdar BOZKURT

POLİTİK SÖYLEM BAĞLAMINDA İSRAİL’İN MEDYA ARACILIĞIYLA ÖTEKİLEŞTİRME POLİTİKASI

Israel’s Othering Policy Through Media within the Context of Political Discourse

Seda DURAL, Nezir TEMÜR

TÜRK İMALAT ŞİRKETLERİNDE PİYASA KATMA DEĞERİNİ (MVA) AÇIKLAYAN  EKONOMİK KATMA DEĞER (EVA) Mİ YOKSA KÂRLILIK MI?

Is The Economic Value Added (EVA) or Profitability Explain the Market Value Added (MVA) of the Turkish Manufacturing Companies?

Emre HORASAN, Tuncer YILMAZ
PAZARLAMA ÇALIŞANLARINDA İŞ TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: EDREMİT KÖRFEZİ ÖRNEĞİ

Determination of the Effect of Job Satisfaction on Organizational Commitment of Marketing Employees: The Case of Edremit Gulf

İsmet KAYA, M. Oğuzhan İLBAN

2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİNİN TÜRK FİNANS VE REEL SEKTÖRLERİNE ETKİSİ

The Impact of The Global Financial Crisis of 2008 on Turkish Financial and Reel Sector

Gül Büşra ÖZDAMAR, Özkan ŞAHİN

İMAJ RESTORASYON TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE REKLAMLARDA KRİZ İLETİŞİMİ MESAJ STRATEJİLERİNİN KULLANIMI

The Use of Crisis Communication Message Strategies in Ads in The Framework of Image Restoration Theory

Emine ŞAHİN, Özlem DUĞAN

TÜKETİCİLERİN GÖSTERİŞÇİ TÜKETİME YÖNELİK TUTUMLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

Classification of Consumers by the Attitudes to the Conspicuous Consumption

Onur ŞAHİN, Süphan NASIR
ÖZEL OTOMOBİL SAHİPLERİNİN SERVİS BAKIM ALIŞKANLIKLARI (BİŞKEK ÖRNEĞİ)

Maintenance Habits of Private Car Owners (On The Example of Bishkek)

Mahmut VURAL, Bülent BAYRAKTAR, Hüseyin ÖĞÜT, M. Rüştü ÇİFTÇİ, Gülnara KARADENİZ

TARİH / HISTORY

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ OSMANLI BASININDA TÜTÜN TARIMI VE REJİ ŞİRKETİ

Tobacco Agriculture and Reji Company in the Period of the II. Meşrutiyet (Constituonalism) in the Ottoman Press

Kenan DEMİR

TURİZM / TOURISM

BURHANİYE’NİN SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI POTANSİYELİ VE TURİZM AÇISINDAN KULLANILABİLİRLİĞİ

Burhaniye’s Fishing Potential and Availability of Tourism

Muammer BEZİRGAN

TURLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TURİSTLER VE TURİST REHBERLERİ GÖZÜYLE BİR DEĞERLENDİRME 

Technology Usage in Tours: An Assetments by the View of Tourists and Tourist Guides

Seçkin ESER, A.Celil ÇAKICI, Duygu BABAT, İsmail KIZILIRMAK

GIDA ETİKETLERİNDEKİ E-KODLU KATKI MADDELERİNİN HELAL GIDA KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Investigation of E-coded Food Additives in Food Labels within the context of Halal Food

Işıl ÖZGEN, Eda HAZARHUN

YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN İLE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİ İŞGÖRENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

The Effect of Employees’ Trust in Supervisors and Their Quality of Working Life on Their Intention to Leave Job: A Study on Hotel Employees

Elbeyi PELİT, Yusuf GÖKÇE

 

 

 

 
Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular