Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168133
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............HAZİRAN 2018............CİLT 21..................39. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
The Journal of Social Sciences Institute
ISSN1301-5265 
     
CİLT 21  SAYI 39  HAZİRAN 2018

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

DİL VE EDEBİYAT / LANGUAGE AND LITERATURE

ANADOLU MASALLARINDA “PADİŞAH OLMA” MOTİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

An Analysis on the Motif of “Becoming a Padishah”  in Anatolian Tales

Sagıp ATLI

ENDERUNLU FAZIL’IN III. SELİM MERSİYESİ (İNCELEME-METİN)

Enderunlu Fazıl’s Mersiye for Selim III (Research-Text)

Mesut Bayram DÜZENLİ

MAHTUMKULU’NUN ŞİİR DÜNYASINDA TOPRAK

Soil in Mahtumkulu's Poetry

Soner SAĞLAM

 

EĞİTİM BİLİMLERİ / EDUCATIONAL SCIENCES

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İSTASYON TEKNİĞİ KULLANIMINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA

A Qualitative Study on the Use of Station Technique in Turkish Teaching

Ebru BOZPOLAT, Aysel ARSLAN

OKULÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ DEĞERLERİ

Exploration of Professional Values of Prospective Pre-School and Class Teachers

Vesile Yıldız DEMİRTAŞ, Feryal ÇUBUKÇU

ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ DERSİ PROGRAM TASARISININ ÖĞRENME ÜRÜNLERİNE ETKİSİ

The Effect of Teaching Priciples and Methods Course Based on Critical Thinking Curriculum Design to Learning Products

Selcen GÜLTEKİN, Nevin SAYLAN

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİRSEL SÖZEL PROBLEMLERİ ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Examination of Seventh Grade Students’ Ability to Solve Algebraic Verbal Problems

Deniz KAYA

TEK PARTİ DÖNEMİNDE HAZIRLANAN PARTİ PROGRAMLARI TEMELİNDE EĞİTİMİN UZAK HEDEFLERİ

Aims of Education Based on the Party Programs Prepared in the Single Party Era

Umut Birkan ÖZKAN 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER / ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 

İŞE YABANCILAŞMANIN SANAL KAYTARMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

The Effect of Work Alienation on Cyberloafing Behavior

Mustafa BABADAĞ

GİRİŞİMCİLİK MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ: T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEKLİ BİR İŞLETME ÜZERİNE UYGULAMA

Reducing Entrepreneurship Costs: A Case Study on Small and Medium Enterprises Development Organization of Turkey (SMEDOT) Supported Company

Bilal Zafer BERİKOL, Mustafa KILLI

 

AGRESİF VERGİ PLANLAMASI YÖNTEMİ OLARAK TRANSFER FİYATLANDIRMASI: SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE UYGULANAN KURALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Transfer Pricing as a Aggressive Tax Planning Method: Evaluation of the Principles Applied in Selected Countries and Turkey


A. Kemal ÇELEBİ, Pelin MASTAR ÖZCAN


CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VE KAMU YÖNETİMİNE ETKİLERİ


Presidential Government System and Effects of Public Administration


Tahsin GÜLER

FİLM ENDÜSTRİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 2005:Q1-2016:Q2 DÖNEMİ TÜRKİYE FİLM ENDÜSTRİSİ ÖRNEĞİ

The effect of the Film Industry on Economic Growth:  The case of Turkish Film Industry Between 2005:Q1- 2016:Q2 Period

Mustafa Cem KIRANKABEŞ, Hikmet YORULMAZ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİYLE BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

The Effect of Merger&Acquisitions on the Firm Performance: Comparative Analysis by Employing the Multi-Criteria Decision-Making Techniques

Fatih KONAK, Levent ÇITAK

 

İŞYERİ KABALIĞININ ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ


The Effect of Workplace Incivility on Employee Performance


Özlem KÜÇÜK, Ayşehan ÇAKICI

 

KADIN GİRİŞİMCİLERİN BÖLGESEL KALKINMADA ROLÜ: AKÇAKOCA İLÇESİ ÖRNEĞİ

The Role of Women Entrepreneurs in Regional Development: Akçakoca District Example

Zeynep MESCİ, Muammer MESCİ, Arzu KARAGÖZ, Canan ÖZGENÇ

MÜLKİYETİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ'NE İNTİKAL EDEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN OLARAK HAK SAHİPLERİNE YAPILACAK ÖDEME TUTARLARI NASIL HESAPLANIYOR?

How is the Amount to be Paid to the Beneficiaries Calculated Regarding the Capital Markets Instruments of Which the Possession is Transferred to the Investor Compensation Center?

Nurcan ÖCAL, Öykü ÖCAL

GELECEĞİN PARA BİRİMİ YA DA SADECE BİR BALON: BİTCOİN

Currency of Future or a Balloon Only: Bitcoin

Feyyaz ZEREN, Sinan ESEN 

TARİH / HISTORY 

OSMANLI DÖNEMİ BİR BALKAN ŞEHRİNDEN KESİTLER: XX. YÜZYIL BAŞINDA BİR İNGİLİZ SUBAYININ SARAYBOSNA İZLENİMLERİ

Sections from a Balkan City in the Ottoman Period: The Sarajevo Impressions of a British Officer at the Beginning of the XX Century

Zeki ÇEVİK, Emirhan YIKILMAZPEHLİVAN

 

KADI SİCİLLERİ IŞIĞINDA OSMANLI’DA AİLE: KAYSERİ ÖRNEĞİ (1608-1656)

Ottoman Family According to Judicial Records: Kayseri Sample (1608-1656)

Ayşe DEĞERLİ

TURİZM / TOURISM 

TERMAL TURİZM İŞLETMELERİ İLE DİĞER KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN MALİYET YÖNETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Comparison of Cost Management in Thermal Tourism Businesses with Other Accommodation Establishments: The Case of Çanakkale

Murat AKSU, Sedef ÖZCAN

TURİST REHBERLERİNDE TÜKENMİŞLİK VE MESLEKTEN AYRILMA NİYETİ

Burnout Level and Intention of Leaving the Tourist Guide Profession in Turkey

Sinan GÖKDEMİR, Necdet HACIOĞLU

 

GAZİANTEP ŞEHRİNDEKİ YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A Study on Measuring Service Quality of Food and Beverage Enterprises in Gaziantep


 Atınç OLCAY, Elif GİRİTLİOĞLU, İbrahim GİRİTLİOĞLU

AKADEMİK DANIŞMANLIĞIN İŞ ARAMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

The Effect of Academic Counseling on Job Search Behavior: A Research on Tourism Students

Murat YEŞİLTAŞ, Olcay KİLİNÇ, Uğur KİLİNÇ, Hüseyin ÇEKEN 

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular