İktisatçılar için faydalı bağlantılar

 


Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar

 • Avrupa Konseyi
  Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla Avrupa çapında kurulmuş hükümetler arası bir kuruluş.
 • Avrupa Merkez Bankası
  Avro alanı içinde bulunan ülkelerin para politikalarını yönetmekle yükümlü banka.
 • Birleşmiş Milletler (BM)
  1945'te dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik ve kültürel bir iş birliği oluşturmak amacıyla kurulan örgüt
 • Dünya Bankası
  Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınması amacıyla kurulmuş bir kuruluş.
 • Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
  Ülkeler arasındaki ticareti düzenlemeyen ve bunun için gerekli yasal çerçeveyi ortaya koyan örgüt.
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 
  Üye devletlerin iktisadi gelişimine katkıda bulunmak ve dünya ticaretini geliştirmek amacıyla kurulmuş Uluslar arası örgüt.
 • Kuzey Atlantik Paktı (NATO) 
  Türkiye'yle beraber 28 üye devletin siyasi ve askeri alanlarda işbirliği yaparak ortak güvenliklerini sağlamayı amaçlayan örgüt
 • Uluslararası Para Fonu (IMF)
  Global finansal düzeni izlemek, denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamakla sorumlu uluslararası organizasyon.

EbscoHost Veri Tabanları
Academic Search™ Complete:Tüm akademik disiplinlerde 7,900’den fazlası hakemli olmak üzere, 9,100’e yakın dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır.

Applied Science Business Periodicals Retrospective Retro Index:Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık gibi bir çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

Business Source® Complete: 1000’e yakın kitap, 9,000’den fazla vaka incelemelerini,        1milyondan fazla şirket profilleri, 3,500’den fazla SWOT analizleri, bildirileri, 1.400’den fazla ülke ekonomik raporlarını, 20,000’e yakın endüstri raporlarını, 2,400’e yakın pazar araştırma raporlarını, 50’den fazla fakülte seminer videoları ve 1,800’den fazla ticari dergileri de içermektedir.  2,400’den fazla hakemli dergi olmak üzere, 60,000’den fazla başlığı tam metin olarak kullanıma sunmaktadır.

Education Index Retrospective: Çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000’den fazla kayıt sunar.

ERIC® (Eğitim Bilimleri):  1966’dan günümüze kadar 1.4 milyondan fazla kayıt içeren ERIC® 337,000 tam metin döküman sunmaktadır.

GreenFILE (Çevre):  Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.

Library, Information Science & Technology Abstracts:1960’ların ortasına kadar uzanan içerikte yer alan konulardan en önemlileri; kütüphanecilik, sınıflandırma, kataloglama, bilgi ve belge yönetimidir.

Teacher Reference Center: Eğitimcilerin temel kaynağı niteliğindedir, ilk öğretim’den yüksek öğretim eğitimine kadar eğitimin her alanı,güncel pedagoloji araştırmaları, öğretmen eğitimi, okul yönetimi vb. eğitimin her alanında bilgi bulabileceğiniz bir veri tabanıdır.